Prifathro i ddychwelyd wedi gwaharddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eric jones
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ddau athro eu gwahardd o Ysgol Brynrefail yn Llanrug fis Rhagfyr y llynedd

Mae prifathro ysgol uwchradd yng Ngwynedd wedi cael caniatâd i ddychwelyd i'r gwaith yn dilyn gwaharddiad.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau y bydd Eifion Jones yn cael dychwelyd i'w swydd yn Ysgol Brynrefail.

Fe gadarnhaodd y cyngor fis Rhagfyr y llynedd bod dau athro wedi eu gwahardd o Ysgol Brynrefail dros dro yn rhan o ymchwiliad.

Ddechrau Ionawr, cafodd un o'r athrawon hynny ddychwelyd i'r gwaith yn Llanrug.

Cafodd BBC Cymru ar ddeall bryd hynny fod Mr Jones yn parhau i fod wedi ei wahardd gan fod y cyngor yn ymchwilio i honiad gwahanol.

Mewn datganiad ddydd Gwener, fe ddywedodd Cyngor Gwynedd:

"Gallwn gadarnhau fod yr ail ymchwiliad ffurfiol i gwyn yn erbyn ymddygiad aelod o staff Ysgol Brynrefail wedi ei gwblhau ac nad oes rheswm i'r ataliad o'r gwaith barhau.

"Yn unol â'r drefn ar gyfer achosion o'r fath, mae llywodraethwyr yr ysgol bellach yn cyd weithio gyda'r Awdurdod Lleol fel y gellir cwblhau'r broses yn ffurfiol."

Llythyr i rieni

Mewn llythyr gan lywodraethwyr yr ysgol i rieni ddaeth i law BBC Cymru, fe ddywedodd y cadeirydd eu bod nhw "wedi cynnal cyfarfod o Gorff Llywodraethu Ysgol Brynrefail Nos Fercher diwethaf (19 o Fawrth)".

Ychwanegodd: "...yn unol â'r gweithdrefnau sydd yn ymwneud â materion fel hyn, cytunodd y Corff i argymell codi'r ataliad.

"Bydd yn ofynnol yn awr i Mr Jones gynnal cyfarfod gyda'r Awdurdod Lleol er mwyn cwblhau'r broses yn ffurfiol."