Comisiynydd yn torri cyllid papur lleol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Mr Salmon y gall yr arian gael ei ddefnyddio yn well mewn ffyrdd gwahanol

Bydd comisiynydd heddlu a throseddu yn tynnu £5,000 o gyllid i bapur newydd sy'n cael ei gyhoeddi gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys ei heddlu a'i swyddfa ei hun.

Mae Comisiynydd Dyfed-Powys, Christopher Salmon yn dweud gall yr arian sy'n mynd at gyhoeddi'r Carmarthenshire News gael ei ddefnyddio yn well mewn mentrau i atal troseddu.

Mae'r papur yn cael ei gyhoeddi bob deufis gan Fwrdd Gwasanaeth Lleol Sir Gaerfyrddin, sy'n cynnwys y cyngor sir, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin - a Heddlu Dyfed Powys.

Dywedodd cadeirydd y bwrdd fod y newyddion yn annisgwyl, ac nad oedd aelodau wedi cael gwybod am y penderfyniad yn eu cyfarfod diwethaf, er bod cynrychiolydd y comisiynydd yn bresennol.

'Sail democratiaeth'

Dywedodd y Ceidwadwr Mr Salmon, ei fod yn gefnogwr mawr o "gyfryngau lleol traddodiadol" fel papurau annibynnol, darlledwyr a gwefannau.

Dywedodd bod y cyfryngau yma yn un o "seiliau" democratiaeth.

"Rydyn ni'n siarad gyda phapurau lleol ar draws Dyfed-Powys ac mae hynny yn gweithio yn dda," meddai.

"Ein nod yw cyfathrebu gyda'r cyhoedd yn y ffordd y maen nhw ei ddweud yw'r orau, gan gynnwys drwy'r cyfryngau, wyneb yn wyneb ac ar wefannau cymdeithasol.

"Rydw i'n hyderus y gall ein taliadau Carmarthenshire News gael eu defnyddio yn well."

Cadarnhaodd Mr Salmon y byddai Heddlu Dyfed-Powys a'i swyddfa yntau yn parhau yn aelodau o Fwrdd Gwasanaeth Lleol Sir Gaerfyrddin.

'Annisgwyl'

Dywedodd cadeirydd y bwrdd, Chris Martin: "Doedden ni ddim yn disgwyl cael gwybod am y datganiad yma gan fod y mater wedi ei drafod yng nghyfarfod diwethaf y bwrdd ddydd Mercher diwethaf.

"Er nad oedd y comisiynydd heddlu a throseddu ei hun yn bresennol, cafodd ei gynrychioli yn y cyfarfod ac ni chafodd y neges ei gyfleu ar y pryd.

"Wnaeth e ddim anfon copi i ni o'i datganiad newyddion na rhoi gwybod i ni ei fod yn cyhoeddi unrhyw beth cyn anfon y datganiad i'r wasg.

"Bydd y mater yn cael ei drafod gan y Bwrdd Gwasanaeth Lleol yn ei gyfarfod nesaf."

Straeon perthnasol