Airbus 2 - 1 Rhyl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Airbus wedi sicrhau lle yng Nghynghrair Ewropa'r flwyddyn nesaf

Mae Airbus wedi sicrhau pêl-droed Ewropeaidd ar gyfer y flwyddyn nesa', yn dilyn buddugoliaeth yn erbyn y Rhyl.

Hwn oedd y pedwerydd tro i'r tîm o Brychdyn herio bechgyn newydd y gynghrair y tymor hwn, a'r tro cyntaf iddyn nhw lwyddo i'w curo.

Roedd y gêm fwy neu lai drosodd ar ôl yr 20 munud cyntaf diolch i Ryan Astles am roi'r bel yn ei rwyd ei hun a pheniad gan Chris Budrys.

Daeth y Rhyl yn ôl diolch i gol gan Steve Lewis, gydag ergyd isel i ochr bellaf y gôl-geidwad, eiliadau cyn chwiban hanner amser. Ond ni lwyddon nhw i ychwanegu i i'r sgor-fwrdd.

Does gan Fangor ddim gobaith mathemategol o basio Airbus nawr, ond mae'r frwydr am y bencampwriaeth yn parhau i fod yn agored, gyda'r Seintiau Newydd ac Airbus ill dau efo 57 o bwyntiau.

Mae'r ffaith fod gan TNS ddwy gêm yn ychwanegol i'w chwarae'n golygu mai nhw yw'r ffefrynnau clir i fynd a hi am y drydydd tro yn olynol.