Rali gwrth-hiliaeth yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd

Mae rali gwrth hiliaeth cael ei gynnal yng Nghaerdydd gan undebau, grwpiau cydraddoldeb a gwleidyddion o flaen yr etholiadau Ewropeaidd fydd yn cael eu cynnal ym mis mai.

Yn dilyn areithiau gan siaradwyr gwadd yng Ngerddi Clare mae gorymdaith wedi ei threfnu fydd yn cynnwys Aelodau Cynulliad ac Aelodau o Senedd Ewrop.

Fe wnaeth Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael, ddweud ar y Post Cyntaf fore Sadwrn bod y rali yn ymateb i'r "broblem fawr" o hiliaeth ledled Ewrop.

"Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi gweld mewn rhai llefydd i rai pobl ddod allan gyda'r agwedd yna ond be rydyn ni wedi bod yn barod i ddod allan, pobl o'r undebau, pobl o'r cymunedau yn y brifddinas...," meddai Mr Michael.

"Rydyn ni wedi gweld hwnna pan ddaru pobl ddod i drio creu y fath o syniadau hiliaeth ac mae 'na fwy o bobl sydd yn barod i sefyll i fyny a dweud eu bod nhw ddim yn barod i weld pethau fel yna yn ein cymunedau ni.

"Os ydych chi'n edrych dros y blynyddoedd, yr ymgyrch yn erbyn apartheid yn De Affrica, mae 'na bethau yng ngwleidyddiaeth dros y blynyddoedd yng Nghymru ddylen ni ddathlu a rhoi'r pwyslais yna ar yr agwedd positif.

"A ma' hwnna yn help mawr i gadw allan y math o agwedd sydd yn cefnogi hiliaeth."

Mae Mr Michael ymysg y bobl sy'n cymryd rhan yn y rali - mae eraill yn cynnwys ASE Plaid Cymru Jill Evans, ASE Llafur Derek Vaughan ac aelodau o Unison, Cymdeithas Islamaidd Cymru a Chynghres yr Undebau Llafur.

Dywedodd rheolwr rhanbarthol Unison, Dominiuc MacAskill: "Gyda'r etholiadau Ewropeaidd yn digwydd ym mis Mai, mae pleidiau mewn nifer o wledydd yn gadael i wleidyddiaeth a'r wasg gael ei dominyddu gan hiliaeth, senoffobia a thargedu lleiafrifoedd.

"Bydd gan Unison bresenoldeb sylweddol yn y rali yng Nghaerdydd ac rydym yn annog ein haelodau i gymryd rhan, i sefyll fyny yn erbyn hiliaeth ac i ddweud na ar roi bai ar fewnfudwyr, na i Islamoffobia a ie i amrywiaeth."

Ddydd Gwener fe gafodd cynhadledd ei chynnal yn y brifddinas er mwyn hybu cydraddoldeb i gyd-fynd gyda Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu Hiliol y Cenhedloedd Unedig.

Straeon perthnasol