BBC Cymru Fyw

Byngalo ar dân ym Mhen-y-bont

Published
Mae diffoddwyr tân wedi eu galw i fyngalo ger Pen-y-bont ar Ogwr.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Frynmenyn am 1:06yh i ddelio gyda'r sefyllfa.
Mae'r heddlu wedi bod yno er mwyn symud ceir oedd wedi parcio er mwyn gwneud lle i gerbydau Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Mae criwiau tân o Ben-y-bont, Pontycymer a'r Bont-faen wedi cael eu galw i'r lleoliad.