Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae siop Hobo's yn High Street Arcade, Caerdydd

Mae rheolwr siop Hobo's yng Nghaerdydd yn dweud ei fod "wedi ei dristau" ar ôl clywed am sylwadau gafodd eu gwneud gan aelod o'i staff ar wefan gymdeithasol.

Roedd un o'r gweithwyr wedi gwneud sylwadau negyddol ynglŷn â sut oedd yr iaith yn swnio, gan ddweud ei fod wedi rhoi'r gerddoriaeth yn uwch o ganlyniad.

Mae'r BBC wedi siarad gydag un o'r cwsmeriaid fu yn y siop y diwrnod dan sylw, sydd wedi dweud ei bod hi'n teimlo'n "grac" ar ôl clywed am y sylwadau.

Mae rheolwr Hobo's yn dweud ei fod ef a'i deulu yn hollol gefnogol i'r iaith Gymraeg a bod yr aelod o staff wnaeth y sylwadau wedi ymddiheuro.

Doedd yr unigolyn oedd yn gyfrifol am y sylwadau ddim am wneud sylw pellach ar y mater, gan ei fod wedi ymddiheuro'n barod.

'Teimlo'n grac'

Fe wnaeth aelod o staff y cwmni Hobo's, sy'n gwerthu dillad vintage, wneud sylw ar ei dudalen Facebook ynglŷn â'r ffaith bod dau gwsmer yn siarad yr iaith Gymraeg yn y siop.

Dywedodd ei fod wedi penderfynu troi sŵn y gerddoriaeth i fyny er mwyn peidio â'u clywed.

Mae'r BBC wedi siarad gydag unigolyn sy'n credu mai hi oedd un o'r cwsmeriaid dan sylw.

Dywedodd ei bod hi a'i ffrind wedi cerdded fewn i'r siop yn "siarad Cymraeg yn fyrlymus", ac nad oedd hi'n teimlo fod croeso iddyn nhw fod yno.

"Pan glywodd e ni'n siarad fe wnaeth e droi'r miwsig reit lan," meddai'r cwsmer.

"Pan welis i'r neges ar y we wedyn roeddwn i'n teimlo'n grac, a dydw i ddim yn aml yn teimlo felly...

"Fel arfer pan mae pobl yn dweud pethau am yr iaith mae gen i ateb ddigon tidy iddyn nhw ond gyda hyn ro'n i'n teimlo, pam ddylen ni gael pobl yn siarad gyda ni y ffordd 'na?

"Do'n i ddim yn ddisgwyl e o gwbl, ond pan ddarllenais i fod e wedi troi'r gerddoriaeth lan ro'n i'n gwybod mai fi oedd hi..."

Fe wnaeth BBC Cymru gysylltu gyda rheolwr y siop i gael ei ymateb i'r digwyddiad.

'Cefnogol i'r Gymraeg'

Dywedodd Ben Downing mai busnes teulu yw Hobo's, a'i fod ef a'i deulu'n gwbl gefnogol i'r Gymraeg.

"Pan glywais i beth oedd wedi cael ei ddweud, roeddwn i'n teimlo'n drist, wedi'n siomi ac wedi fy ypsetio.

"Fi a fy ngwraig sy'n rheoli'r cwmni, mae ein plant ni gyd yn mynd i ysgol Gymraeg ac rydym ni'n gwbl gefnogol i'r iaith Gymraeg.

"Mae'r aelod o staff wnaeth y sylw wedi ymddiheuro am y digwyddiad."