Cwestiynau ynglŷn â Maes Awyr Sain Tathan

Cyhoeddwyd
Awyren
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen ymestyn amseroedd agor y maes awyr, yn ôl Mr Llywelyn

Mae cyfyngiadau ar safle sy'n rhan o barth menter yn y de ddwyrain yn effeithio ar fusnesau, yn ôl perchennog cwmni hedfan.

Yn ôl Sion Llewelyn o Avalon Aviation, mae rheolau ynglŷn â phryd mae awyrennau'n cael hedfan ym Maes Awyr Sain Tathan yn achosi problemau i fusnesau.

"Rydym ni'n ei chael hi'n anodd," meddai wrth Sunday Politics, "fel llawer o fusnesau eraill yma.

"Mae hyn oherwydd be sy'n edrych fel perthynas anhapus rhwng y defnydd traddodiadol sy'n cael ei wneud o'r maes awyr gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD) a'r Awyrlu Brenhinol (RAF), a'r ymgais i ddod a bywyd newydd, gwaed newydd yma..."

"Mae'r maes awyr yn cael ei redeg gan yr MOD a'r RAF, sydd ond yn fodlon gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:30 a 16:30 - oriau gweithio'r gwasanaeth sifil.

"Y realiti yw, wrth gwrs, bod hedfan yn fuses saith diwrnod yr wythnos. Mae busnesau'n ei chael hi'n anodd iawn."

Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi dweud bod cynlluniau yn eu lle er mwyn mynd i'r afael â'r mater.

'Pethau wedi bod yn anodd'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Llywelyn yn dweud ei fod yn cytuno â gweledigaeth y llywodraeth, ond yn cwestiynu'r ffordd mae'n cael ei weithredu

Wrth roi tystiolaeth i Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad ddydd Iau, dywedodd y bydd oriau agor y maes awyr yn cael eu hymestyn i naw dan bump, dydd Llun i ddydd Sadwrn.

"Rydym yn cydnabod bod pethau wedi bod yn anodd i fusnesau yna ond mae'n rhaid cydnabod ei bod hi'n anodd iawn mynd a phethau ymlaen weithiau gyda'r MOD, sydd yn sefydliad anferth o ran y gadwyn reoli," meddai Ms Hart.

"Rydym wedi ymrwymo i gael hyn yn iawn, ac rwy'n gobeithio nawr o fis Ebrill ymlaen y bydd hyn yn iawn, a bydd busnesau'n hapus, ac rydym yn gobeithio denu busnesau eraill."

Mae Maes Awyr Sain Tathan o fewn yr un ardal fenter â Maes Awyr Caerdydd - ac mae'n un o saith ardal ar draws Cymru lle mae busnesau'n derbyn cymorth ariannol gan y llywodraeth er mwyn creu swyddi a chryfhau'r economi.

Roedd Avalon Aviation yn un o'r busnesau gafodd grant gan Lywodraeth Cymru.

'Cyfrinachedd'

Fis Hydref dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones bod 2,000 o swyddi wedi cael eu creu o fewn y saith ardal fenter erbyn hynny, a'i fod yn gobeithio gweld 6,500 arall.

Mae'r gwrthbleidiau wedi beirniadu'r llywodraeth, gan ddweud nad ydyn nhw wedi rhyddhau digon o wybodaeth ynglŷn ag amcanion a phwrpas yr ardaloedd menter.

Yn ol Rhun ap Iorwerth, llefarydd economi Plaid Cymru, mae gormod o "gyfrinachedd" ynglŷn â'r sefyllfa.

"Dydyn ni ddim yn cael y wybodaeth rydym ei angen gan y llywodraeth ar hyn o bryd," meddai.

"Os ydych chi eisiau gweld strategaethau yn eu lle, os oes arian cyhoeddus yn cael ei roi fewn i'r ardaloedd menter yma, mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn cael gwerth am arian."

Mae'r llywodraeth yn dweud bod "dangosyddion perfformiad" wedi cael eu cyhoeddi, a'u bod wedi ymrwymo i ddatgelu'r ffigyrau swyddi yn y man.

Mi fydd Sundau Politics yn cael ei ddangos ar BBC One am 11yb, ddydd Sul.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol