Cyhuddo dyn o lofruddio David Alun Lewis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu de cymru
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd rhieni David Alun Lewis eu bod nhw "yn ei garu gymaint"

Mae dyn 28 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddio David Alun Lewis yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd.

Mae wedi ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos gerbron Llys yr Ynadon Caerdydd ddydd Llun.

Cafodd corff David Alun Lewis, 45, o Ystrad Mynach ei ddarganfod yn rhannol yn y dŵr ar lan Afon Taf, o dan bont Heol Penarth yn oriau man y bore, ddydd Iau.

Mae post mortem wedi cael ei gynnal ond mae'r heddlu'n dweud bod angen mwy o brofion er mwyn darganfod achos y farwolaeth.

Roedd Mr Lewis wedi dioddef nifer o anafiadau, yn ôl yr heddlu.

Roedd heddlu wedi cael eu hysbysu i'r digwyddiad gan alwad ffôn ychydig cyn hanner nos, ddydd Mercher. Roedd yr alwad wedi ei gwneud o flwch ffôn ar Heol Clare.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Hurley o Heddlu De Cymru: "Er bod unigolyn wedi cael ei gyhuddo, rydym yn parhau i ofyn i dystion gysylltu â ni."

Ychwanegodd bod yr heddlu'n awyddus i siarad ag unrhyw un fu'n agos i Bont Penarth a Taff Embankment rhwng 19:30 a 20:30 ar ddydd Mercher, Mawrth 19.

"Byddwn yn annog unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus neu ffrae ger yr afon rhwng yr amseroedd yma i gysylltu â'r ystafell ddigwyddiadau Gorsaf Heddlu Canol Caerdydd."

Cafodd Mr Lewis ei weld ddiwethaf am 7:45yh ddydd Mercher, yn cerdded heibio adeilad Big Yellow Storage ar Ffordd Penarth.

Roedd yn gwisgo jîns glas golau, siaced law ysgafn, lliw nefi, a chap pêl-fasged, lliw golau gyda'r geiriau 'cross hatch' arno.