Cyhuddo dyn o lofruddio David Alun Lewis

David Alun Lewis Image copyright Heddlu de cymru
Image caption Dywedodd rhieni David Alun Lewis eu bod nhw "yn ei garu gymaint"

Mae dyn 28 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddio David Alun Lewis yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd.

Mae wedi ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos gerbron Llys yr Ynadon Caerdydd ddydd Llun.

Cafodd corff David Alun Lewis, 45, o Ystrad Mynach ei ddarganfod yn rhannol yn y dŵr ar lan Afon Taf, o dan bont Heol Penarth yn oriau man y bore, ddydd Iau.

Mae post mortem wedi cael ei gynnal ond mae'r heddlu'n dweud bod angen mwy o brofion er mwyn darganfod achos y farwolaeth.

Roedd Mr Lewis wedi dioddef nifer o anafiadau, yn ôl yr heddlu.

Roedd heddlu wedi cael eu hysbysu i'r digwyddiad gan alwad ffôn ychydig cyn hanner nos, ddydd Mercher. Roedd yr alwad wedi ei gwneud o flwch ffôn ar Heol Clare.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Paul Hurley o Heddlu De Cymru: "Er bod unigolyn wedi cael ei gyhuddo, rydym yn parhau i ofyn i dystion gysylltu â ni."

Ychwanegodd bod yr heddlu'n awyddus i siarad ag unrhyw un fu'n agos i Bont Penarth a Taff Embankment rhwng 19:30 a 20:30 ar ddydd Mercher, Mawrth 19.

"Byddwn yn annog unrhyw un a welodd unrhyw beth amheus neu ffrae ger yr afon rhwng yr amseroedd yma i gysylltu â'r ystafell ddigwyddiadau Gorsaf Heddlu Canol Caerdydd."

Cafodd Mr Lewis ei weld ddiwethaf am 7:45yh ddydd Mercher, yn cerdded heibio adeilad Big Yellow Storage ar Ffordd Penarth.

Roedd yn gwisgo jîns glas golau, siaced law ysgafn, lliw nefi, a chap pêl-fasged, lliw golau gyda'r geiriau 'cross hatch' arno.