Esgyn: Cynllun gwaith newydd

  • Cyhoeddwyd
Michael Sweetman
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Sweetman yn hapus ei fod bellach mewn gwaith

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio menter newydd i geisio rhoi cymorth i bobl ifanc sy'n dod o gartrefi lle nad oes neb yn ennill cyflog, i ddarganfod gwaith.

Mae cynllun Esgyn ar gyfer unigolion sydd wedi bod heb waith na hyfforddiant am o leiaf chwe mis.

Gobaith y llywodraeth yw gweld 5,000 yn cymryd mantais o'r fenter, wrth iddo gael ei gyflwyno mewn chwe ardal ar gyfer cyfnod prawf.

Yn ôl y Gweinidog Taclo Tlodi, Jeff Cuthbert, y nod yw "gwella cyfleoedd bywyd rhai o'r bobl anoddaf i'w cyrraedd yn y gymdeithas".

Mynd ar gyrsiau

Un gŵr ifanc sydd eisoes wedi cymryd mantais o'r cynnig yw Michael Sweetman o Langefni, sydd wedi sicrhau swydd yng Nghanolfan Garddio Pentraeth.

Wedi gadael yr ysgol yn 16 oed, chafodd o fawr o lwc yn darganfod swydd drwy'r ganolfan waith er gwaetha' ei ymdrechion.

Bellach yn 21, mae wedi ymuno ag Esgyn lle cafodd ei roi mewn cysylltiad â mentor, oedd wedyn yn gyfrifol am geisio trefnu cyfnod o brofiad gwaith iddo.

Y dyn hwnnw oedd Gary Williams, a ddywedodd wrth BBC Cymru: "Pan nesh i gyfarfod Mike i ddechra' efo hi, doedd o ddim wedi gweithio o'r blaen, wedyn fe ddaeth o fewn i'r swyddfa i ngweld i. Mi wnaethon ni siarad ac fe aeth o ar gwrs manual handling a first aid."

'Hapus'

Wedi i Mr Sweetman wneud yn dda ar y cyrsiau, gofynnodd Mr Williams i'w ffrind, pennaeth y ganolfan arddio, Dafydd Pritchard, i roi cyfle i'r gŵr ifanc.

Dywedodd Mr Pritchard: "Roeddan ni'n chwilio amdan rhywun i weithio yma ochr maintenance, wedyn nesh i glywed am y scheme gan un o'n ffrindiau ac ro'n i'n meddwl, wel mae yna gymaint o bobl ifanc yn ddiwaith y bysa fo'n syniad da i drio.

"Wedyn mi gafon ni drial efo Mike am wythnos ac nath o droi allan bod o'n hogyn da dweud y gwir, a mae o'n dod yn well bob wythnos.

"O'n i'n meddwl i fi fy hyn sut beth fydd o os ydi o erioed wedi gweithio o'r blaen, a dweud y gwir, i weithio allan trwy'r dydd. 'Swn i'n deud fod o'n gletach na gweithio tu mewn os 'da chi heb weithio o'r blaen.

"'Dw i'n falch bod ni wedi cymryd y risg 'llu 'de, a mae o wedi troi allan yn dda, i Mike a ni."

Mae Mr Sweetman yn dweud ei fod yn falch o fod yn gweithio am y tro cyntaf.

"'Dw i'n hapus," meddai.

"Am y tro cynta' 'dw i'n cael pres ac mae'n grêt."