'Diffyg hyder' ym mhrifathro Brynrefail

  • Cyhoeddwyd
Canon Robert Townsend
Disgrifiad o’r llun,
Mae cadeirydd y llywodraethwyr, Robert Townsend, (uchod) yn bygwth ymddiswyddo os yw Mr Jones yn dychwelyd i'r gwaith

Mae pleidlais o ddiffyg hyder wedi cael ei phasio yn erbyn prifathro ysgol yng Ngwynedd, yn ôl cadeirydd llywodraethwyr yr ysgol.

Mae'r Canon Robert Townsend yn dweud bod y mwyafrif o'r llywodraethwyr wedi pleidleisio o blaid y cynnig o ddiffyg hyder yn Eifion Jones, oedd wedi ei wahardd ar y pryd o Ysgol Brynrefail, Llanrug.

Cafodd gwaharddiad Mr Jones o'r ysgol ei wrthdroi yn ystod yr un cyfarfod, yn ôl Mr Townsend.

Mae Mr Townsend wedi dweud y bydd o'n rhoi'r gorau i'w swydd fel cadeirydd os bydd Eifion Jones yn dychwelyd i'r gwaith.

Ond mae aelod arall o'r llywodraethwyr, Sion Jones, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn gefnogol i Mr Jones a'i bod yn bryd iddo gael dychwelyd i'r ysgol.

Mae Ysgol Brynrefail yn ysgol sydd wedi cael gwybod gan Estyn ei bod angen gwella'n sylweddol.

Bygwth ymddiswyddo

"Yn gyntaf, pan rydych yn delio gyda materion sy'n ymwneud â gwaharddiadau, mae rheolau sydd angen cael eu dilyn," meddai'r Canon Robert Townsend.

"Daeth argymhelliad o flaen y corff llywodraethu, ac fe wnaeth y corff llywodraethu ymddwyn yn unol â'r argymhelliad, oedd yn golygu bod gwaharddiad Mr Jones yn dod i ben.

"Wedi hyn, fe aeth y llywodraethwyr ymlaen i gynnal pleidlais o ddiffyg hyder yn Mr Jones.

"Cafodd y bleidlais ei phasio gan bron i 70% o'r llywodraethwyr. Does dim oblygiadau gan nad oes statws swyddogol i bleidlais o ddiffyg hyder fel hwn, ond mae'n adlewyrchu teimlad y llywodraethwyr ar y pryd.

"Mae'r bleidlais o ddiffyg hyder yn mynegi pryderon am allu Mr Jones i helpu staff yr ysgol i gael ei hun allan o'r categori Estyn - sef ei bod angen gwelliannau sylweddol - ac mae'r cynnig yn dweud cyfrolau am deimladau llywodraethwyr ar y mater.

"Fe wnes i'n glir yn y cyfarfod nos Fercher ddiwethaf y byddwn i'n ymddiswyddo fel cadeirydd ac o'r llywodraethwyr os yw Mr Jones yn dychwelyd i'r ysgol.

"Mae'n bosib bod llywodraethwyr eraill fyddai'n gwneud yr un fath."

Adroddiadau beirniadol

Fe gafodd Eifion Jones ei wahardd o'i swydd yn wreiddiol nôl ym mis Rhagfyr ac mae wedi bod yn destun dau ymchwiliad yn dilyn cwynion yr ei erbyn.

Doedd gan y cwynion hynny ddim i'w wneud â materion amddiffyn plant.

Daeth y gwaharddiad ar amser anodd i'r ysgol, gan ei fod yn dilyn adroddiad Estyn ym mis Tachwedd 2012 oedd yn dweud bod yr ysgol angen "gwella'n sylweddol".

Fis Ionawr daeth ail adroddiad i'r casgliad fod pethau heb wella digon ac y byddai Estyn yn dychwelyd yn yr hydref.

Os nad yw'r corff arolygu'n fodlon bod gwelliannau wedi eu cyflawni, gall yr ysgol yna gael ei gosod mewn mesurau arbennig.

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhyddhau datganiad, sy'n dweud: "Gallwn gadarnhau fod yr ail ymchwiliad swyddogol i gwyn yn erbyn ymddygiad aelod o staff yn Ysgol Brynrefail wedi ei gwblhau ac nad oes unrhyw reswm i'r gwaharddiad barhau.

"Yn unol â'r drefn i ddelio gyda materion o'r math yma, mae llywodraethwyr yr ysgol nawr yn gweithio gyda'r awdurdodau lleol er mwyn cwblhau'r broses yn ffurfiol."

Mae BBC Cymru wedi ceisio cysylltu â Mr Jones i gael ei ymateb ond wedi methu â cael gafael arno hyd yn hyn.

Mae llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau nad yw Eifion Jones yn ei waith ddydd Llun ac na fydd yn dychwelyd hyd nes bod y drefn o ddelio gyda materion o'r math yma wedi'u cwblhau.

Mae'r Cyngor yn dweud bod llywodraethwyr yr ysgol yn gweithio gyda'r Awdurdod i gwblhau y broses yn ffurfiol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol