Gyrrwr o Gaernarfon yn gwadu gyrru'n beryglus

Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr Porsche yr honnwyd iddo yrru ar gyflymder o 111mya mewn ardal 30mya wedi gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus.

Roedd Sean O'Grady, 24 oed o Gaeathro, Caernarfon, yn Llys y Goron, Caernarfon.

Fe gafodd ei ddal yn gyrru ar gyflymder oedd dair gwaith yn fwy na'r cyflymder cyfreithiol ar Bont Menai yn Ynys Môn fis Rhagfyr.

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn y byddai'r cyhuddiad yn cael ei herio.

Fe benderfynodd y Cofiadur, Wyn Lloyd Jones, ei ryddhau ar fechnïaeth ddi-amod tan y gwrandawiad ple ar Fai 12.