Ymchwiliad i gaethwasiaeth: Rhyddhau tri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr heddlu wedi chwilio nifer o safleoedd yn ne Cymru fel rhan o Ymgyrch Imperial

Mae tri dyn gafodd eu harestio fel rhan o ymchwiliad i honiadau o droseddau caethwasiaeth wedi eu rhyddhau heb gyhuddiad.

Cafodd y dynion 53, 38 ac 20 oed o ardal Llansanffraid Gwynllŵg ger Casnewydd eu harestio ym mis Medi 2013.

Ddydd Llun dywedodd Heddlu Gwent bod y dynion wedi eu rhyddhau.

Mae dynes 42 oed o Ben-hŵ yn Sir Fynwy gafodd ei harestio yn parhau i fod ar fechnïaeth.

Rhyddhau

Cafodd y dynion eu harestio fel rhan o Ymchwiliad Imperial i honiadau o droseddau caethwasiaeth.

Yn ystod cyrch ar fferm, un o nifer ar draws de Cymru, daeth yr heddlu o hyd i ddyn 60 oed ar y safle.

Cafodd y dynion eu rhyddhau ar fechnïaeth wrth i ymchwiliadau barhau ond mae'r heddlu wedi cadarnhau na fydd y dynion yn wynebu cyhuddiadau.