Cymeradwyo cais am neuaddau preswyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd artist o'r datblygiad ar safle'r Santes Fair

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cais am ddatblygiad newydd gwerth £30 miliwn ar safle Coleg y Santes Fair ym Mangor.

Unig amod y gymeradwyaeth yw bod 90% o'r gwastraff ddaw o ddymchwel yr hen adeiladau yn cael ei ail-ddefnyddio yn ardal y datblygiad.

Bydd yr arian yn cael ei wario ar godi neuaddau preswyl newydd ar y safle, sydd ddim wedi cael ei ddefnyddio ers nifer o flynyddoedd.

Mae Prifysgol Bangor yn dweud eu bod yn ymateb i'r galw gan fyfyrwyr yr ail a'r drydedd flwyddyn sydd eisiau byw mewn neuaddau, gan alluogi cau'r neuaddau hŷn ar Safle'r Normal hefyd.

Bydd y datblygiad newydd 600 ystafell yn golygu bod modd cau 200 o ystafelloedd a adeiladwyd yn yr 1960au ar Safle'r Normal.

Ar hyn o bryd, mae nifer o fyfyrwyr yn rhentu llety yn breifat am nad oes lle iddyn nhw mewn neuadd breswyl.

Yn ogystal â llety, bydd y datblygiad yn cynnwys caffi, bar, siop, lle golchi dillad a chyfleusterau chwaraeon a ffitrwydd.

Eisoes mae'r brifysgol wedi cyhoeddi enwau'r tri chwmni fydd yn gyfrifol am y datblygiad, sef Cityheart Cyf - sy'n arwain y project - Vinci Construction UK Cyf, a CRM Cyf. FaulknerBrowns yw'r penseiri.

Mae'r Brifysgol hefyd wedi dweud mewn datganiad blaenorol y bydd y Cwadrangl gwreiddiol ac adeiladau sy'n dyddio'n ôl i 1906 yn cael eu cadw fel rhan o'r cynllun.

Y disgwyl nawr yw y bydd y gwaith ar y datblygiad wedi ei gwblhau erbyn Medi 2015.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol