BBC Cymru Fyw

Penderfynu newid llwybr ras feicio

Published
image copyrightWiggle Etape Cymru
image captionY llynedd fe gafodd hoelion eu taflu ar dri lle ar hyd llwybr y ras
Fe fydd llwybr ras feicio yn cael ei newid wedi i hoelion gael eu gadael ar lwybr ras y llynedd.
Daeth 2,000 o gystadleuwyr i ras Etape Cymru yn Wrecsam a Sir Ddinbych ym mis Medi 2013 ar gyfer y ras 88 milltir (142km).
Yn dilyn y digwyddiad gyda'r hoelion fe gafodd dwsinau o gystadleuwyr byncjars.
Mae Cyngor Sir Ddinbych hefyd wedi penderfynu symud y digwyddiad ymlaen wythnos fel nad yw'n cyd-fynd â gweithgareddau amaethyddol.
Y llynedd fe gafwyd cwynion am fod nifer o ffyrdd yr ardal wedi eu cau oherwydd y ras.
Dechreuodd y ras yn 2013 ar gwrs rasio ceffylau Bangor Is-y-coed, ond eleni mae'r cyngor wedi dewis cynnal y cymalau agoriadol a chlo ar lwybrau gwahanol fel mai dim ond am rannau o'r dydd y bydd angen cau ffyrdd.
Dywed adroddiad gan y cyngor y bydd y ras yn digwydd ar Fedi 14, 2014 - wythnos yn ddiweddarach nag yn 2013.
Roedd y ras y llynedd yn werth oddeutu £500,000 i'r economi leol.
Dywed yr adroddiad hefyd bod y cyngor wedi ystyried llwybrau gwahanol yn dilyn pryderon a godwyd gan drigolion lleol.
Mewn cyfarfod ddydd Mawrth bu cynghorwyr yn trafod y mesurau a'r newidiadau sydd wedi eu gwneud er mwyn ateb pryderon y cyhoedd cyn penderfynu cymeradwyo'r argymhellion.

Straeon perthnasol

  • Etape Cymru yn denu miloedd