Anafu dau mewn tân yn Henllan ger Dinbych bnawn Llun

Cyhoeddwyd

Cafodd swyddogion Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i dân mewn garej yn ardal Glasfryn o Henllan ger Dinbych bnawn dydd Llun.

Bu'n rhaid cludo dau ddyn i'r ysbyty yn dilyn y tân. Roedd un o'r dynion, yn ei 60au, wedi derbyn triniaeth am sioc gan barafeddygon cyn cael ei gludo i'r ysbyty.

Fe ddioddefodd dyn arall yn ei 40au losgiadau i'w law ac fe gafodd yntau ei gludo i'r ysbyty am driniaeth.

Cafodd tair injan dân eu galw i'r digwyddiad am 17.23yh o orsafoedd tân Llanelwy, Ruthun a'r Rhyl. Llwyddodd y swyddogion i ddod â'r tân dan reolaeth erbyn 19.00yh.