Prif Weithredwr newydd y Mudiad Meithrin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Gwenllian yn ymgymryd ag awenau'r Mudiad ddechrau Medi

Mae Swyddogion Cenedlaethol Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi eu bod nhw wedi penodi Dr Gwenllian Lansdown Davies i olynu Hywel Jones fel Prif Weithredwr newydd y Mudiad.

Daw Ms Davies o Fangor yn wreiddiol ac erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Sir Drefaldwyn.

Astudiodd Ffrangeg a Sbaeneg yn Rhydychen a byw am gyfnod yn Galisia cyn cwblhau gradd Meistr a Doethuriaeth mewn Athroniaeth Wleidyddol yng Nghaerdydd ble bu hefyd yn diwtor gwleidyddiaeth.

Ar ôl cael ei hethol i Gyngor Sir Caerdydd yn 2004, treuliodd gyfnod yn gweithio fel Rheolwr Swyddfa Leanne Wood AC yn y Rhondda cyn cael ei phenodi'n Brif Weithredwr Plaid Cymru yn 2007.

Ers 2011, bu'n gweithio i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel Swyddog Cyhoeddiadau ac fel Cynorthwyydd Golygyddol y cyfnodolyn Gwerddon.

'Braint ac anrhydedd'

Mae Ms Davies yn ymwneud â nifer o fudiadau gwirfoddol fel Cylch Llên Maldwyn, Merched y Wawr ac Archif Wleidyddol y Llyfrgell Genedlaethol. Mae ganddi ddwy ferch fach ac mae'n byw gyda'i gŵr ar fferm ym mhentref Llanerfyl.

"Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael fy mhenodi i'r swydd hon a gweithio i Fudiad sydd yn rhan mor allweddol o fywyd Cymru," meddai Ms Davies. .

"Ble bynnag mae 'na blant, fe ddylai'r Mudiad - ac felly'r Gymraeg - fod yno er mwyn cynnig cychwyn cadarn i blant bach ar ddechrau siwrne anturus bywyd".

Fe fydd hi'n cychwyn ar ei swydd ddechrau mis Medi.

Bydd Hywel Jones, sydd wedi bod yn Brif Weithredwr ar y Mudiad ers 1993 yn ymddeol ddiwedd mis Awst eleni.