Ffrae dros ariannu trydaneiddio'r rheilffyrdd yn parhau

  • Cyhoeddwyd
Trydaneiddio'r Rheilffyrdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynlluniau ar y gweill i drydaneiddio rheilffrydd y cymoedd

Mae'r Canghellor George Osborne wedi dweud unwaith yn rhagor mai Llywodraeth Cymru, ac nid San Steffan, ddylai fod yn gyfrifol am ariannu cynllun i drydaneiddio rheilffyrdd y cymoedd.

Dywedodd hefyd fod problemau traffig yr M4 yn ''niweidio economi'' de Cymru.

Roedd Mr Osborne yn siarad ar Radio Wales ddydd Mawrth, yn ystod ei ymweliad cyntaf â Chymru ers cyhoeddi'r gyllideb yr wythnos diwethaf.

Pan gafodd ei holi am y cynllun i drydaneiddio y rheilffordd i Abertawe ac i'r cymoedd dywedodd:

"Mae'r cyfan yn un cynllun mawr, yn gynllun ar y cyd. Rydym yn cefnogi'r cynllun ac mae Llywodraeth Cymru yn ei gefnogi, a hynny fel rhan o'r hyn gafodd ei gytuno yn 2012.

"Y ni fydd yn ariannu'r cynllun i Abertawe, ond cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw leins y cymoedd."

Anghytundeb

Daw sylwadau Mr Osborne yn dilyn anghytundeb rhwng Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ac Ysgrifennydd Cymru David Jones ynglŷn â phwy ddylai dalu am y cynlluniau.

Dywedodd Carwyn Jones fod Llywodraeth San Steffan wedi cytuno i ariannu'r prosiect cyfan, gan gynnwys y cymoedd.

Wrth siarad ar Radio Wales, fe wnaeth Mr Osborne hefyd sôn am broblemau traffordd yr M4 yn ardal Casnewydd. Dywedodd fod yr M4 yn ne Cymru yn dioddef rhai o'r tagfeydd traffig gwaethaf ym Mhrydain, a bod y sefyllfa yn niweidio'r economi yn lleol.

Yn ôl y Canghellor, mae modd i Lywodraeth Cymru fwrw 'mlaen gyda chynlluniau i wella'r draffordd, ac y byddai hynny yn dod â buddiannau i economi Cymru.

Dywedodd wrth BBC Cymru: ''Fe wnes i aros y noson yng Nghaerdydd ond ddoe, yn amlwg, ar yr M4, roedd y problemau traffig arferol yn bodoli.''

Ym mis Ebrill y llynedd fe gadarnhaodd Mr Osborne ei fod yn cefnogi'r cynllun i adeiladu ffordd newydd fyddai'n lleddfu rhai o broblemau traffig yr M4 ger Casnewydd, gan ddweud mai hwn oedd y cynllun adeiladu ffordd pwysica' ym Mhrydain.

Yna ym mis Tachwedd fe gytunodd gweinidogion Llywodraeth San Steffan y byddai gweinidogion Llywodraeth Cymru yn cael benthyg arian i ariannu'r cynllun.

Mae Ymddiriedolaeth Natur Gwent wedi ymgyrchu yn erbyn y cynllun i adeiladu ffordd newydd, gan honi y byddai'n niweidio cynefinoedd bywyd gwyllt yr ardal.