BBC Cymru Fyw

22 o gwynion i OFCOM am raglen drafod Radio Wales

Published
Mae'r corff sy'n rheoleiddio darlledu, OFCOM, wedi derbyn 22 o gwynion yn dilyn trafodaeth am yr iaith Gymraeg ar raglen Morning Call BBC Radio Wales ddydd Llun.
Dywedodd OFCOM fod 22 o gwynion yn nifer gweddol fawr i'w dderbyn am raglen radio.
Cyn y rhaglen roedd cynhyrchwyr Morning Call wedi trydar y neges "Do you find the Welsh language irritating? Why?" ar wefan Twitter.
Cafodd y neges a'r drafodaeth radio eu beirniadu gan nifer ar y wefan gymdeithasol.
Ddydd Mawrth ymddiheurodd BBC Cymru am eiriad y neges.

Cwynion am weithiwr siop

Roedd y drafodaeth ar Morning Call wedi ei hysgogi yn dilyn cwynion fod gweithiwr mewn siop yng Nghaerdydd wedi gwneud sylwadau negyddol ynglŷn â sut oedd yr iaith yn swnio, gan ddweud ei fod wedi rhoi'r gerddoriaeth yn uwch yn y siop o ganlyniad i glywed cwsmeriaid yn siarad yr iaith.
Ar ôl y digwyddiad fe ddywedodd rheolwr siop Hobo's fod y siop yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'.
Wrth ymateb i drafodaeth Radio Wales, ysgrifennodd y ddarlledwraig Catrin Beard y neges: "Such a depressing programme on @bbcRadioWales re Welsh language. What other country in the WORLD questions the value of its own language?"
Mewn neges arall fe ddywedodd ei bod wedi cwyno i OFCOM am y rhaglen.
Un arall ymatebodd ar Twitter oedd y darlledwr a'r digrifwr Tudur Owen. Ysgrifennodd: "Trying to explain to my Welsh speaking child why there is an item on @BBCRadioWales called 'Is the Welsh language irritating?' I can't."

'Geirio'n wael'

Wrth ymateb i'r cwynion am y rhaglen, fe ddywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Mae Morning Call yn gyfle i wrandawyr Radio Wales gymryd rhan mewn trafodaeth amserol ar faterion o'r newyddion sydd yn aml yn rhai dadleuol.
"Fe wnaeth y rhaglen ei hun gyflwyno trafodaeth gytbwys dros gyfnod o awr, gan leisio nifer eang o safbwyntiau.
"Fodd bynnag, cafodd un o'r negeseuon Twitter a anfonwyd cyn y rhaglen ei geirio yn wael ac nid oedd yn adlewyrchu yn ddigonol bwriad golygyddol y rhaglen.
"Yn naturiol, rydym yn ymddiheuro am unrhyw bryder a achoswyd gan y neges hon."

Straeon perthnasol

  • Hobo's yn 'gwbl gefnogol i'r Gymraeg'