Cabinet yn cadarnhau cau ysgol

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Llanbedr, Rhuthun
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ysgol Llanbedr yn Rhuthun yn cau yn bendant ar Awst 31 eleni

Mae cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi penderfynu bwrw 'mlaen gyda'r bwriad i gau Ysgol Gynradd Llanbedr yn Rhuthun.

Yn gynharach eleni penderfynodd pwyllgor craffu'r cyngor i beidio cyfeirio'r mater dadleuol yn ôl at y cabinet.

Yn ystod ymgynghoriad ar gau'r ysgol fe gafwyd 85 o wrthwynebiadau gan staff, rhieni a gwleidyddion lleol, ynghyd â deiseb ag arni 1,210 o enwau yn galw ar y cyngor i ailystyried.

Bydd Ysgol Llanbedr yn cau ar Awst 31 eleni, gyda'r disgyblion presennol yn cael eu trosglwyddo i Ysgol Borthyn yn y dref.

Roedd nifer o geisiadau gan rieni i gofrestru'u plant i'r dosbarth derbyn ym mis Medi, 2014, er gwaetha'r bygythiad i gau.

Roedd gan Ysgol Llanbedr yr ail nifer uchaf o geisiadau i'r dosbarth derbyn ymhlith y 12 ysgol gynradd yn ardal Rhuthun.

Y teimlad ymysg nifer o gynghorwyr y sir oedd nad oedd yr ymgynghoriad wedi bod yn ddigon trylwyr a bod angen trafod y mater ymhellach cyn mynd ymlaen i gau'r ysgol.

Dydd Mawrth oedd y diwrnod olaf y gallai'r cabinet gadarnhau'r penderfyniad i gau'r ysgol ddiwedd mis Awst.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol