BBC Cymru Fyw

Hediadau o Sir y Fflint i Gaerdydd?

Published
image copyrightSamslipknot
image captionMae hediadau rhwng Penarlâg a Chaerdydd yn un o ddau ddewis sydd o dan ystyriaeth
Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei bod yn ystyried cyflwyno hediadau o Faes Awyr Penarlâg i Gaerdydd.
Roedd James Price, cyfarwyddwr cyffredinol yr adran fusnes, menter, technoleg a gwybodaeth yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad fore Mawrth.
Wrth ateb cwestiwn gan AC Llafur Delyn, Sandy Mewies, dywedodd Mr Price fod "saith awr o amser segur" rhwng yr hediadau o Ynys Môn i Faes Awyr Caerdydd ac y gallai'r amser yma gael ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaeth arall.
Roedd Mr Price yn derbyn mai un broblem yw na fyddai gwasanaeth arall yn rhan o lwybr Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus, gan olygu na fyddai cymhorthdal ar gael i'w redeg.
Ond ychwanegodd: "Dyw hyn ddim yn golygu na all y gweithredwr presennol ddewis i redeg gwasanaeth arall."
Cadarnhaodd bod dau ddewis o dan ystyriaeth, sef siwrne tair rhan rhwng Caerdydd, Penarlâg ac Ynys Môn neu hedfan y gwasanaeth presennol ac yna hedfan o Gaerdydd i Benarlâg ac yn ôl - rhywbeth oedd yn "opsiwn da" yn ôl Mr Price.
Nid oedd y costau tanwydd mor uchel ag y byddai rhywun wedi disgwyl, meddai.
Yn ystod y cyfarfod holodd cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Darren Millar AC, os oedd y llywodraeth wedi ystyried y posibilrwydd o ymestyn y gwasanaeth rhwng Ynys Môn a Chaerdydd i saith niwrnod yr wythnos yn hytrach na'r pump presennol.
Daeth yr ateb gan Mal Drury, sef Pennaeth Ymrwymiadau Gweithgareddau Rheilffyrdd ac Awyr, a dywedodd:
"Byddwn yn siarad â'r Fali (maes awyr Ynys Môn) i ofyn a fydden nhw'n gallu agor am saith niwrnod yr wythnos ai peidio."

Straeon perthnasol

  • Cynlluniau i faes awyr