Nigel Evans: honiad o dreisio yn ei 'synnu'

Nigel Evans Image copyright Getty Images

Mae cyn ddirprwy lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Nigel Evans, wedi dweud iddo gael rhyw gyda dyn 33 blynedd yn iau nag ef ond ei fod yn "synnu" at honiad o dreisio.

Yn Llys y Goron Preston dywedodd Mr Evans ei fod wedi cyffwrdd y dyn, oedd yn 22 ar y pryd, mewn ffordd rywiol. Ond mynnodd bod y dyn wedi caniatáu hynny.

Clywodd y llys honiad ei fod wedi treisio'r dyn ifanc wedi parti yn ei dŷ yn Pendleton, Sir Gaerhirfryn, yn 2013.

Mae Mr Evans, 56 oed, wedi gwadu un cyhuddiad o dreisio, dau o ymosod yn anweddus a chwech o ymosod yn rhywiol.

Atebion

Ddydd Mawrth clywodd y rheithgor atebion Mr Evans pan gafodd ei holi gan yr heddlu ym mis Mai'r llynedd.

Ar y pryd, dywedodd Mr Evans: "A wnes i ei gyffwrdd yn rhywiol? Yr ateb yw do.

"A oedd hynny heb ganiatâd? Yr ateb yw na."

Honnodd y diffynnydd fod yr achwynydd wedi ei ddilyn i'w lofft wedi'r parti.

Dywedodd fod y ddau wedi tynnu eu dillad eu hunain a chael rhyw.

Honnodd Mr Evans fod gan y dyn bob cyfle i beidio â gwneud hynny os nad oedd yn dymuno.

"Gallai fod wedi mynd i'w wely ei hun," meddai.

"Cyn belled â dwi'n deall roedd popeth wedi digwydd gyda chaniatâd.

"Mae'r honiadau sy'n cael eu gwneud nawr yn fy synnu."

Mae wedi ei gyhuddo o ymosod yn rhywiol ar saith o ddynion rhwng 2002 a 2013.

'Honiad difrifol'

Yn gynharach, clywodd y llys ddatganiad llefarydd y Tŷ Cyffredin, John Bercow.

Dywedodd fod AS Ceidwadol Dr Sarah Wollaston wedi cyfeirio at "honiad difrifol" yn erbyn Mr Evans, honiadau o ymosodiad rhywiol a threisio.

Dywedodd Dr Wollaston, meddyg oedd wedi gweithio fel archwilydd fforensig i'r heddlu, wrth Mr Bercow fod yr honiadau yn ymwneud â digwyddiad yn Sir Gaerhirfryn nid San Steffan.

Clywodd y llys fod Mr Bercow wedi cytuno i gwrdd â dioddefwr y trais honedig, ond ei fod wedi dweud bod y gwyn yn fater i'r heddlu.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol