Cyngor yn tynnu'n ôl o gynllun bandstand Aberystwyth

Cynllun bandstand
Image caption Roedd gwrthwynebiad yn lleol i'r cynllun i adeiladu bandstand newydd

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu peidio parhau gyda chynllun gwerth £1m i adeiladu bandstand newydd yn Aberystwyth.

Roedd y cyngor wedi cymeradwyo'r cynllun ar ôl i stormydd daro prom Aberystwyth ym mis Ionawr.

Dywedodd y cyngor eu bod wedi penderfynu peidio bwrw ymlaen oherwydd "costau ychwanegol sylweddol".

Ychwanegodd y byddai nawr yn ystyried nifer o opsiynau eraill all gael eu cwblhau o fewn cyllideb y cyngor cyn mis Mawrth 2015.

Gwrthwynebiad

Mae'r bandstand presennol wedi bod yn atyniad amlwg ar y prom ers 1935, ac roedd dros 2,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu ei ddymchwel.

Cafodd cynllun i adeiladu bandstand newydd, gyda dau lawr a bwyty, eu cymeradwyo gan bwyllgor cynllunio'r cyngor ym mis Chwefror.

Roedd £918,000 o Gronfa Datblygu'r Ardal wedi ei glustnodi ar gyfer y datblygiad, wedi i £130,000 gael ei roi am archwiliad o'r hen adeilad ym mis Chwefror 2013.

Er hynny, dywedodd y cyngor ddydd Mawrth na fyddai'r cynllun yn mynd yn ei flaen oherwydd costau ychwanegol.

'Costau ychwanegol'

Image copyright Hayley Green
Image caption Mae'r hen fandstand wedi bod yn atyniad amlwg ar y prom ers 1935

"Yn dilyn adolygiad o'r cynllun a chostau cynyddol, cafodd ei ragweld y byddai'r cynllun yn golygu costau ychwanegol sylweddol i'r Cyngor ar gyfnod pan mae cytundebau tendro a phrisiau ar gyfer cynlluniau cyfalaf yn Aberystwyth yn cynyddu," meddai llefarydd.

"Roedd y Cyngor hefyd yn ymwybodol o wrthwynebiad cyhoeddus cryf i'r cynllun.

"Bwriad y Cyngor yw ail-ystyried y cynlluniau i weld os oes opsiwn all gael ei gwblhau cyn Mawrth 2015 ac o fewn ei gyllideb."

Cafodd Aberystwyth ei enwi yn ardal adfywio yn 2009 ac fe gafodd £10.3m i wneud hynny yn 2010.

Ers hynny mae cynlluniau fel ffordd gyswllt rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Llyfrgell Genedlaethol, a gwasanaeth bws newydd wedi elwa o'r arian.

Straeon perthnasol