Pwerau trethi: 'Hybwch y diwydiant adeiladu'

  • Cyhoeddwyd
Diwydiant adeiladu
Disgrifiad o’r llun,
Adroddiad: 13,000 o gwmnïoedd yn y diwydiant

Mae CBI Cymru wedi dweud y dylai pwerau codi trethi hybu'r diwydiant adeiladu a seilwaith yr economi.

Cyhoeddodd y corff adroddiad o'r enw Brickenomics sy'n dweud y dylai Llywodraeth Cymru newid eu cydberthynas â'r diwydiant.

Mae'r llywodraeth wedi dweud bod cynnwys yr adroddiad yn debyg i'w cynlluniau nhw.

Daw'r adroddiad wrth i'r Canghellor George Osborne alw ar Lywodraeth Cymru i ddechrau gwaith ar yr M4 lle mae un o'r tagfeydd gwaetha' yng ngwledydd Prydain.

Mae'r adroddiad yn cynnwys pum cam, gan gynnwys system gynllunio sy'n defnyddio tir, buddsoddi o'r sector breifat a defnyddio pwerau codi trethi i wella seilwaith.

130,000

Ac mae'n nodi bod 13,000 o gwmnïoedd yn y diwydiant yng Nghymru sy'n cyflogi 130,000.

Dywedodd Emma Watkins, cyfarwyddwr CBI Cymru: "A bod yn fanwl gywir, mae'r cwmnïoedd yn arwain at £2.3bn y flwyddyn, cyfran eitha' mawr o arian yn mynd i mewn i'r economi.

"Mae angen cydnabod gwerth y diwydiant."

Byddai'r sector, meddai, 3.5% yn fwy erbyn 2018.

Mae'r Gweinidog Cyllid Jane Hutt wedi dweud: "Mae'r adroddiad yn dweud y dylai buddsoddi mewn seilwaith fod yn flaenoriaeth fel bod modd hybu'r economi ac mae hon yn brif thema yn ein Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru.

"Ac mae'n adleisio yr hyn ddywedais wrth Lywodraeth San Steffan cyn y gyllideb, fod angen mwy o fuddsoddi cyfalaf fyddai'n arwain at dwf economaidd."