77% yn adnabod plentyn wedi ei esgeuluso

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Arolwg: 'Mae'r ffaith fod plant wyth oed yn gallu gweld yr arwyddion yn dangos pa mor eang yw'r broblem.'

Mae elusen wedi dweud bod 77% o oedolion a phlant yng Nghymru'n adnabod plentyn sy' wedi cael ei esgeuluso.

Awgrymodd arolwg Gweithredu dros Blant fod 34% o blant Cymru'n poeni nad oedd plentyn yn cael gofal digonol gartre'.

Cafodd 5,104 o oedolion, gweithwyr proffesiynol a phlant eu holi.

Dywedodd Jane Weeks, cyfarwyddwr gwasanaethau plant yr elusen: "Os yw plentyn yn edrych yn frwnt neu wedi blino neu'n llwgu, mae hyn yn awgrymu esgeulustod.

"Ond mae methu cynnal perthynas, methu llwyddo yn yr ysgol neu'n methu cymdeithasu'n arwyddocaol hefyd."

'Eang'

Esgeulustod, meddai, oedd y math mwya' cyffredin o gam-drin yng ngwledydd Prydain.

"Mae'r ffaith fod plant wyth oed yn gallu gweld yr arwyddion yn dangos pa mor eang yw'r broblem."

Dywedodd mai'r amcangyfri' oedd bod hyn yn effeithio ar fwy na 1.5m neu 10% o blant Prydain.

Yn ôl yr arolwg, dywedodd plant fod cysylltiad â gweithwyr proffesiynol yn hollbwysig.

Tra oedd 37% o blant yn meddwl bod angen mwy o gefnogaeth oddi wrth rieni, roedd 48% o rieni angen mwy o wybodaeth am ble i gael help.

Dywedodd 50% o weithwyr proffesiynol fod toriadau'n golygu y byddai'n fwy anodd delio ag achosion yn y dyfodol.

'Ddim yn barod'

Dywedodd Ms Weeks: "Yn aml dyw teuluoedd ddim yn barod i ofyn am help ... mae dysgu bod yn rhiant yn anodd iawn, yn enwedig heb gefnogaeth neu os ydych chi wedi cael eich esgeuluso yn blentyn.

"Yn aml mae modd helpu'r rhiant i newid ei ymddygiad a gwella ei sgiliau a bydd hyn yn gwella sefyllfa'r plentyn."

Mae'r elusen, meddai, Llywodraeth Cymru a'r NSPCC yn gweithio ar Brosiect Esgeulustod Plant fel y bydd argymhellion ar ymateb asiantaethau i'r broblem yng Nghymru.

Cafodd yr elusen ei sefydlu 145 o flynyddoedd yn ôl.