Cwmni bara lawr yn galw eu cynnyrch yn ôl

  • Cyhoeddwyd
Bara lawr
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Penclawdd Shellfish Processing eu bod yn tynnu cynnyrch o siopau

Mae cwmni sy'n cynhyrchu bara lawr wedi galw eu cynnyrch yn ôl dim ond fel mesur rhagofalus.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru eu bod yn ymchwilio i 12 achos o salmonela.

Mae'r achosion wedi effeithio ar oedolion yn ardaloedd Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd 10 wrth yr awdurdodau eu bod wedi bwyta bara lawr cyn mynd yn sâl.

Mae llefarydd ar ran cwmni Penclawdd Shellfish wedi dweud: "Mae ein profion yn cael eu cwblhau gan labordy annibynnol a hoffwn bwysleisio nad yw'r un prawf erioed wedi rhoi canlyniad positif ar gyfer salmonela nac unrhyw haint arall yn yr 20 mlynedd ers i ni fod yn cyflenwi'r cynnyrch.

"Does yr un prawf o'r samplau gafodd eu cymryd gan yr Adran Iechyd yr Amgylchedd wedi profi yn bositif ac mae pob sampl o'r wythnos diwethaf wedi profi yn negyddol."

Cafodd tri driniaeth yn yr ysbyty ond maen nhw wedi cael eu rhyddhau.

Pwysleisiodd y cwmni mai dim ond "cysylltiad posib'" oedd rhwng y gyfres o achosion a'r bara lawr fyddai ar werth o fewn wythnos.

Ychwanegodd y llefarydd bod y cwmni wedi gweithio gyda'r awdurdod lleol i ymchwilio i gyswllt posib rhwng y bara lawr a'r haint.