Russell Goodway allan o gabinet Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Russell Goodway
Disgrifiad o’r llun,
Mae Russell Goodway yn gyn arweinydd Cyngor Caerdydd.

Does dim swydd i'r cyn-arweinydd, Russell Goodway, yng nghabinet newydd Cyngor Caerdydd.

Mae darpar Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, wedi enwi'i gabinet newydd nos Fawrth.

Roedd y Cynghorydd Goodway yn aelod o'r cabinet dros gyllid a datblygu economaidd ond fe fydd y rôl hwnnw yn cael ei gynnwys yn nyletswyddau'r arweinydd newydd, Phil Bale, o hyn ymlaen.

Fe fydd hyn yn golygu bod y nifer yn y cabinet yn lleihau o 10 i 9 aelod.

Dywedodd y Cynghorydd Bale, a etholwyd yn Arweinydd y Grŵp Llafur yr wythnos ddiwethaf: "Bu'n rhaid i mi wneud rhai penderfyniadau anodd ond rwy'n credu fy mod wedi sefydlu tîm a all barhau i lywio datblygiad economaidd, gwella addysg a sgiliau gan hefyd ganolbwyntio ar ymgysylltu â dinasyddion, gwella perfformiad a chyflawni agenda gorfforaethol y Cyngor".

Y Cabinet newydd fydd:

Bydd enwebiad y Cynghorydd Bale fel Arweinydd y Cyngor yn cael ei ddwyn gerbron cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn bnawn Iau.