BBC Cymru Fyw

Russell Goodway allan o gabinet Caerdydd

Published
image captionMae Russell Goodway yn gyn arweinydd Cyngor Caerdydd.
Does dim swydd i'r cyn-arweinydd, Russell Goodway, yng nghabinet newydd Cyngor Caerdydd.
Mae darpar Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, wedi enwi'i gabinet newydd nos Fawrth.
Roedd y Cynghorydd Goodway yn aelod o'r cabinet dros gyllid a datblygu economaidd ond fe fydd y rôl hwnnw yn cael ei gynnwys yn nyletswyddau'r arweinydd newydd, Phil Bale, o hyn ymlaen.
Fe fydd hyn yn golygu bod y nifer yn y cabinet yn lleihau o 10 i 9 aelod.
Dywedodd y Cynghorydd Bale, a etholwyd yn Arweinydd y Grŵp Llafur yr wythnos ddiwethaf: "Bu'n rhaid i mi wneud rhai penderfyniadau anodd ond rwy'n credu fy mod wedi sefydlu tîm a all barhau i lywio datblygiad economaidd, gwella addysg a sgiliau gan hefyd ganolbwyntio ar ymgysylltu â dinasyddion, gwella perfformiad a chyflawni agenda gorfforaethol y Cyngor".
Y Cabinet newydd fydd:
Bydd enwebiad y Cynghorydd Bale fel Arweinydd y Cyngor yn cael ei ddwyn gerbron cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn bnawn Iau.

Straeon perthnasol

  • Phil Bale yw arweinydd newydd Cyngor Caerdydd