SSE yn rhewi prisiau tan 2016

  • Cyhoeddwyd
SSE power linesFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
SSE yw'r ail gyflenwr ynni mwyaf yn y DU

Mae cwmni ynni SSE -perchnogion SWALEC - wedi cyhoeddi na fyddan nhw'n codi eu prisiau tan fis Ionawr 2016.

Dywed y cwmni, sy'n cyflewni ynni i filoedd o gartefi yn ne Cymru, y byddant yn gwerthu rhai o'u hasedau a chael gwared ar 500 o swyddi er mwyn eu galluogi i rewi prisiau.

Mae'r cwmni wedi dweud eu bod yn gofyn i weithwyr pwy sydd eisiau ymddeol yn gynnar neu am newid swydd yn gyntaf cyn bod unrhyw swyddi penodol yn cael eu colli.

Diwedd y llynedd fe wnaeth nifer o'r cwmnïau ynni mawr gyhoeddi eu bod yn codi prisiau ynni.

Yn ogystal â chwtogi nifer y gweithwyr dywed SSE eu bod yn rhoi'r gorau i gynlluniau i godi tair fferm wynt yn y môr.

Dywed SSE eu bod yn gobeithio arbed £100 miliwn y flwyddyn.

Yn ôl y prif weithredwr SSE Alistair Phillips-Davies, roedd sicrhau'r prisiau isaf posib yn holl bwysig i'r cwmni.

Prisiau sefydlog

"Un o brif bryderon cwsmeriaid yw y bydd prisiau ynni yn codi eto.

"Y peth pwysicaf i'n cwsmeriaid dros y blynyddoedd nesa yw prisiau sefydlog."

SSE yw'r ail gyflenwr ynni mwyaf yn y DU.

Dywedodd Mr Phillips -Davies ei fod hefyd yn gobeithio y byddai'r llywodraeth yn rhoi'r gorau i godi treth ar ynni,

"Mae'r cwmni wedi ysgrifennu at arweinwyr y pleidiau gwleidyddol ynglŷn â'r 'dreth werdd ar ynni.'"

Dywedodd Ed Davey, Ysgrifennydd Ynni San Steffan, fod cyhoeddiad SSE yn dangos fod y cwmnïau ynni nawr yn sylweddoli y bod yn rhaid iddynt gymryd camau positif pe baent am gadw eu cwsmeriaid.

"Mae SSE wedi dangos heddiw fod y cwmnïau mawr yn gallu torri costau ac elw, a hefyd parhau yn hyderus i ymdopi ac ansicrwydd y farchnad ynni er mwyn sicrhau sefydlogrwydd i'w cwsmeriaid."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol