Dyn yn euog o droseddau rhywiol

Cyhoeddwyd

Mae dyn o'r Bala wedi pledio'n euog i nifer o droseddau rhywiol yn erbyn bachgen 15 oed.

Fe fydd Dylan Morris Lloyd, 40 oed, o Cwm Tylo, Parc , Y Bala, yn cael ei gofrestru fel troseddwr rhyw ac mae'n aros ei ddedfryd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod yr heddlu wedi dechrau eu hymchwiliad ar ôl i Lloyd gysylltu â nhw gan gwyno fod y bachgen wedi achosi anaf i'w wddw.

Dywedodd John Philpotts, ar ran yr erlyniad, y bydd yna achos ar wahân yn cael ei gynnal yn erbyn y bachgen.

Yn ystod ymchwiliad yr heddlu i'r honiad o anafu, fe wnaed nifer o gwynion yn erbyn Lloyd.

Plediodd Lloyd yn euog i chwech o gyhuddiadau yn ymwneud ag ymddygiad rhywiol gyda phlentyn 15 oed.

Hefyd, fe bleidiodd yn euog i un cyhuddiad o annog plentyn i gymryd rhan mewn gweithred rywiol.

Digwyddodd y troseddau rhwng Mawrth ac Awst 2013.

Mechnïaeth

Fe wnaeth Lloyd wadu cyhuddiad o dreisio'r bachgen ym mis Awst.

Cafodd yr achos ei ohirio tan fis nesa er mwyn rhoi amser i'r erlyniad benderfynu a ydynt am barhau gyda'r cyhuddiad o dreisio.

Dywedodd y barnwr Niclas Parry be bai'r erlyniad yn penderfynu parhau â'r achos, yna byddai'n cael ei gynnal ym mis Medi.

Cafodd Lloyd ei ryddhau ar fechnïaeth.

Dywedodd y barnwr mai dim ond un math o ddedfryd oedd yn wynebu Lloyd.

Fe fethodd dyn arall, Luke Finn, 26 oed o Borthmadog, a bod yn bresennol ar gyfer y gwrandawiad.

Mae o'n wynebu dau gyhuddiad o weithredoedd rhywiol gyda'r un bachgen.

Fe wnaeth y barnwr gyhoeddi gwarant i arestio Finn.