Dod o hyd i ddyn oedd ar goll

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd neb wedi gweld Richard Jones ers prynhawn Mawrth.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dod o hyd i'r dyn o Fodedern ar Ynys Môn fu ar goll ers pnawn Mawrth.

Mae swyddogion yn dweud bod Richard Jones, 51 oed, wedi cael ei ddarganfod yn ddiogel ac yn iach.

Roedd yr heddlu wedi bod yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd iddo wedi iddo ddiflannu o Fodedern ar Ynys Môn bnawn Mawrth.

Fe ddaethpwyd o hyd i'w gar VW Golf coch ym maes parcio traeth Benllech ychydig cyn 11.00yh nos Fawrth.

Roedd swyddogion yn poeni am les Mr Jones.