Corff newydd i achub criced y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae rhai timau'n cael trafferth cael 11 at ei gilydd ar gyfer gemau yn y gogledd

Bydd criced yng ngogledd Cymru'n cael ei weddnewid gan fforwm newydd, yn ôl trefnwyr Criced Gogledd Cymru (CGC).

Nod y fforwm yw dod â chynrychiolwyr yr holl gyrff presennol yn y gamp yn yr ardal er mwyn datrys nifer o drafferthion sy'n wynebu'r gamp.

Bydd CGC yn gyfrifol am weithredu polisïau strategol Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) a Criced Cymru.

Fe fydd y corff newydd yn cael ei lansio'n swyddogol ddydd Iau, Mawrth 27 yng nghlwb criced Bangor ac fe ddaw i rym ar Ebrill 1 eleni.

'Dirywiad rhyfeddol'

Mae is-gadeirydd clwb Bangor, Richard Lloyd Jones, wedi bod yn ymwneud â'r gamp yn y gogledd ers blynyddoedd lawer ac yn falch o weld rhywbeth yn cael ei wneud i ateb nifer o broblemau. Dywedodd wrth BBC Ar-lein:

"Yn y 70au fe wnaeth 12 clwb ymwahanu o gynghrair y gogledd i ffurfio cystadleuaeth Gogledd Cymru ac mae yna ddirywiad rhyfeddol wedi bod ers y dyddiau hynny.

"Mae nifer o'r timau llai yn gorfod teithio'n bell i chwarae gemau a dros y ddwy neu dair blynedd ddiwethaf mae mwy a mwy yn methu cael 11 at ei gilydd.

"Mae gofynion y 'Premier League' o gael tri thîm ieuenctid yn broblem fawr hefyd yn enwedig i dimau ardaloedd gwledig fel Pwllheli er enghraifft.

"Ar hyn o bryd mae Cymdeithas Criced Gogledd Cymru'n rhedeg timau'r siroedd amrywiol, Cynghrair Gogledd Cymru'n delio gyda'r clybiau, Eryri a'r Gogledd-Ddwyrain yn rhedeg y rhanbarthau ac mae pawb ar wahân.

"Y syniad nawr felly yw dod â'r cyfan at ei gilydd o dan un bwrdd rheoli, ac mae'n syniad gwych.

"Mae talent ifanc yn dal i ddod i'r amlwg ac mae dyfodiad criced merched yn ddatblygiad cyffrous hefyd - y cyfan sydd angen yw trefn ar y cyfan a dyna fydd yn digwydd ddydd Iau."

'Anrhydedd'

Cadeirydd y corff newydd fydd ffigwr amlwg ym myd criced y gogledd, Glyn Watkin Jones, a dywedodd:

"Mae hwn yn gam sylweddol ymlaen i warchod y gêm yng ngogledd Cymru ac mae'n anrhydedd i mi gael fy mhenodi'n gadeirydd o grŵp sydd â gwaith mor bwysig.

"Bu criced yn gêm boblogaidd yng Nghymru am dros ganrif ac fe fyddai'n bechod gadael iddo fynd a'i ben iddo oherwydd diffyg gweithredu."

Fe fydd CGC yn cynnwys cynrychiolwyr o gymdeithas y dyfarnwyr criced, Criced Anabledd, Chwaraeon Cymru a swyddogion datblygu criced yn ogystal â'r cyrff rheoli presennol.

Straeon perthnasol