Diwrnod Bwletin Ysgol BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Ar Ddiwrnod Bwletin Ysgol y BBC, mae mwy na 1000 o ysgolion uwchradd ledled Prydain yn cynhyrchu a darlledu'r newyddion, gyda'u straeon yn cael eu cynnwys ar bron i bob un o wasanaethau newyddion y BBC.

Fe ddechreuodd y Diwrnod yn 2006 er mwyn creu prosiect i annog plant a phobl ifanc 11-16 oed i gynhyrchu newyddion yn yr ysgol.

Ar BBC Radio Cymru, Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda sy'n cymryd rhan eleni.

Fe fu Owain a Ffion o Ysgol Dyffryn Ogwen - yn sgwrsio gyda Dylan Jones ar Radio Cymru yn ystod y bore.

Disgrifiad o’r llun,
Criw Dyffryn Ogwen yn mwynhau Diwrnod Bwletin Ysgol y BBC

Yna, fe aethon nhw a gweddill y criw ati i baratoi bwletin i'w ddarlledu yn ystod y Post Prynhawn, a'i roi ar wefan yr ysgol.

Yn ôl Ffion, bu'r papur bro lleol, Llais Ogwan, yn gymorth i ddod o hyd straeon lleol.

'Cwestiynau pigog'

Bu Owain a Ffion yn cynnal cyfweliadau, cyn mynd ati i gynhyrchu clipiau sain, llunio sgript a'i ddarlledu.

Fe ddywedodd Owain ei fod o wedi mwynhau'r gwaith, a'i fod wedi dysgu bod "angen gofyn cwestiynau eitha' pigog wrth bobl, yn enwedig pobl bwysig!"

Er nad oedd Ffion yn siwr a fyddai hi'n hoffi dilyn gyrfa ym maes newyddiaduraeth, roedd Owain yn fwy brwdfrydig, gan ddweud ei fod o wedi mwynhau'r "her o orfod gweithio yn sydyn, a gorfod bod yn barod, ynte."

Bwriad Bwletin Ysgol y BBC yw:

  • denu pobl ifanc at y newyddion a'r byd o'u cwmpas
  • rhoi cynulleidfa i'w lleisiau, straeon a'u safbwyntiau
  • rhoi cymorth iddyn nhw ystyried gwerthoedd newyddiadurol, fel tegwch a chywirdeb, gan fod nifer o bobl yn eu harddegau yn cynhyrchu a rhannu cynnwys ar-lein

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol