Disgwyl i gorff Casnewydd gael ei adnabod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu eu galw i'r safle fore Iau

Mae disgwyl i'r heddlu geisio adnabod corff gafodd ei ddarganfod pedwar milltir o gartref Nida Naseer yng Nghasnewydd yn ddiweddarach.

Ddydd Iau, daeth yr heddlu o hyd i gorff ar Wlyptiroedd Casnewydd ger West Nash Road.

Dyw Nida Naseer, 19, heb ei gweld ers iddi fynd a sbwriel allan o'i thy ar Stryd Linton, Pill ar Ragfyr 28.

Mae ei theulu wedi cael gwybod am y darganfyddiad.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Heddlu wedi gosod rhaff i atal pobl rhag mynd at y safle.

Dywedodd yr heddlu y byddai'r corff yn cael ei adnabod yn ffurfiol yn ddiweddarach, a bod y farwolaeth yn cael ei thrin fel un anesbonadwy.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n rheoli'r gwlyptiroedd, bod y corff wedi ei ddarganfod ar darn o dir nad oedd ar agor i'r cyhoedd.

Mae teulu Nida Naseer wedi gwneud sawl apel i'w merch ddychwelyd adref ers iddi ddiflannu.