BBC Cymru Fyw

Disgwyl i gorff Casnewydd gael ei adnabod

Published
image copyrightMatthew Horwood
image captionCafodd yr heddlu eu galw i'r safle fore Iau
Mae disgwyl i'r heddlu geisio adnabod corff gafodd ei ddarganfod pedwar milltir o gartref Nida Naseer yng Nghasnewydd yn ddiweddarach.
Ddydd Iau, daeth yr heddlu o hyd i gorff ar Wlyptiroedd Casnewydd ger West Nash Road.
Dyw Nida Naseer, 19, heb ei gweld ers iddi fynd a sbwriel allan o'i thy ar Stryd Linton, Pill ar Ragfyr 28.
Mae ei theulu wedi cael gwybod am y darganfyddiad.
image captionMae'r Heddlu wedi gosod rhaff i atal pobl rhag mynd at y safle.
Dywedodd yr heddlu y byddai'r corff yn cael ei adnabod yn ffurfiol yn ddiweddarach, a bod y farwolaeth yn cael ei thrin fel un anesbonadwy.
Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n rheoli'r gwlyptiroedd, bod y corff wedi ei ddarganfod ar darn o dir nad oedd ar agor i'r cyhoedd.
Mae teulu Nida Naseer wedi gwneud sawl apel i'w merch ddychwelyd adref ers iddi ddiflannu.

Straeon perthnasol

  • Diflaniad Nida Naseer o Gasnewydd: Y chwilio yn parhau