Gweithiwr o Brifysgol Bangor: Marwolaeth drwy Anffawd

  • Cyhoeddwyd
Swyddfeydd Cyngor Môn
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cwest i farwolaeth Ian Nicholls ei gynnal yn swyddfeydd Cyngor Môn yn Llangefni.

Clywodd cwest yn Llangefni sut y bu farw rheolwr gweithdy prifysgol yn yr ysbyty ar ôl iddo gael ei daro ar ei ben gan ddarn o haearn yr oedd yn ei drin.

Roedd Ian Nicholls, 51 oed, yn adeiladu teclyn i ddal camera ar gyfer cwch bysgota ar y pryd.

Dywedodd swyddog o'r Arolygaeth Iechyd a Diogelwch fod Mr Nicholls, o Fenllech ar Ynys Môn, yn ''hynod o brofiadol'' ond nad oedd yr offer oedd yn dal y darn o haearn yn ei le yn ddigon hir.

Cafodd Mr Nicholls ei gludo'n anymwybodol o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ym Mhorthaethwy i Ysbyty Gwynedd gerllaw. Yna fe gafodd ei gludo mewn hofrenydd i Ysbyty yn Stoke on Trent, lle bu farw ar Orffennaf y 5ed.

Yn ôl y Crwner Dewi Pritchard-Jones, roedd Mr Nicholls wedi dioddef ''anaf eithaf difrifol'', gan ychwanegu ei fod yn beiriannydd profiadol iawn.

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd.