Dyn yn y môr ger Rhosili wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dyn oedd yn y môr ger clogwyn ym Mhenrhyn Gŵyr wedi marw.

Cafodd y gwasanaethau brys wybod ychydig wedi 3pm a chafodd Gwylwyr Glannau a hofrennydd yr Awyrlu eu galw i Rosili.

Aed â'r dyn mewn hofrennydd i Ysbyty Treforys ger Abertawe.