650,000 galwyn o ddŵr wedi llifo drwy bwll y Gleision

  • Cyhoeddwyd
Garry Jenkins, Philip Hill, Charles Breslin a David Powell
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Garry Jenkins, Philip Hill, Charles Breslin a David Powell yn y digwyddiad ym mis Medi 2011

Mae Llys y Goron Abertawe wedi clywed bod 650,000 galwyn o ddŵr wedi llifo i lofa mewn eiliadau, wedi ffrwydrad ym mis Medi 2011.

Bu farw David Powell, 50, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, a Garry Jenkins, 39, yn dilyn y digwyddiad yng nglofa'r Gleision ger Cilybebyll.

Clywodd y rheithgor bod y dŵr wedi llifo i'r twnnel wrth i'r ffrwydrad dorri'r wal rhwng hen weithfeydd y lofa, ac nad oedd y gweithwyr wedi bod yn sefyll ddigon pell o'r wal.

Mae'r rheolwr, Malcolm Fyfield, a'r cwmni oedd yn berchen ar y safle, MNS Mining, yn gwadu dynladdiad.

650,000 galwyn

Ddydd Gwener, gwelodd y rheithgor fideo o'r hyn y mae'r erlyniad yn honni ddigwyddodd o dan y ddaear ar ddiwrnod y ffrwydrad.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Malcolm Fyfield yn gwadu dynladdiad

Clywodd y llys fod llwybr wedi agor i ddŵr o'r hen weithfeydd pan gafodd ffrwydron eu tanio.

Llifodd 650,000 galwyn o ddŵr i mewn i'r twnnel o fewn eiliadau.

Cafodd y pileri oedd yn cynnal to'r twnnel eu cario i ffwrdd gan adael malurion ar ei ôl.

Clywodd y llys bod ychydig bach o ddŵr wedi dechrau llifo drwy dwll gafodd ei ddrilio yn y wal ar y diwrnod cyn y ffrwydrad.

Dywedodd yr erlynydd, Gregg Taylor QC, fod y dynion wedi dangos pryder am y dŵr, ond nad oedden nhw'n credu ei fod yn broblem fawr.

30 metr

Roedd Mr Fyfield wedi archwilio'r twll ei hun, a dod i'r canlyniad mai ond "ychydig iawn" o ddŵr oedd ynddo.

Clywodd y llys dylai'r gweithwyr wedi bod o leiaf 100 metr oddi wrth wal y pwll, pan gafodd ffrwydron eu tanio.

Byddai hynny wedi eu rhoi y tu allan i'r twnnel gafodd ei lenwi.

Dywedodd yr erlyniad fod y dynion ond wedi symud 30m i ffwrdd, a'u bod yn gwneud hynny'n rheolaidd.

Ychwanegodd Mr Taylor "dylai'r rheolau yma wedi cael eu dilyn i'r llythyren" ar y diwrnod pan oedd y dynion yn gwybod y gallen nhw fod yn torri drwy wal yr hen weithfeydd.

Clywodd y rheithgor ei fod yn debyg mai Philip Hill daniodd y ffrwydron, ond bod Mr Fyfield wedi bod yn y pwll ar yr adeg honno, ac mai ef oedd â'r cyfrifoldeb am yr hyn ddigwyddodd o dan y ddaear.

Clywodd y llys hefyd bod Mr Fyfield yn rheolwr "ymarferol" ac yn ymwybodol iawn o ddiogelwch, a'i fod yn cael ei adnabod felly yn y diwydiant.

Mae Mr Fyfield yn gwadu dynladdiad, tra bod perchnogion y pwll, MNS Mining yn gwadu dynladdiad corfforaethol.

Mae'r achos yn parhau.