£20,000 o ddirwy i gwmni

Cyhoeddwyd

Mae cwmni wedi cael dirwy o £20,000 wedi i ddau weithiwr ddiodde' llosgiadau, un ohonyn nhw'n ddifrifol.

Cafodd Maxibrite o Lantrisant, Rhondda Cynon Taf, orchymyn i dalu £5,115.

Clywodd Llys Ynadon Pontypridd fod y cwmni wedi torri Deddf Iechyd a Diogelwch 1974 pan oedd tân ar Ragfyr 16 2012.

Cafodd un gweithiwr anafiadau difrifol i'w gefn, coesau a dwylo.

Dywedodd yr erlyniad fod y rheolwr Simon Gilbody wedi cael gwybod am fod mwg yn llifo o dŵr oedd yn cynhyrchu tanwydd solet.

Penderfynodd fod angen agor hatsh ar waelod y tŵr ond o ganlyniad aeth cols dros Mr Gilbody a Carl Lewis.

'Yn waeth'

Yr anafiadau i Mr Lewis oedd yn ddifrifol.

Dywedodd Arolgydd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch Steve Lewis wedi'r gwrandawiad: "Fe allai'r anafiadau fod wedi bod yn waeth neu fe allai'r ddau fod wedi marw.

"Roedd modd osgoi'r anafiadau.

"Ac roedd y broses sychu yn golygu gwres tanbaid felly roedd risg tân yn amlwg.

"Roedd tân wedi bod o'r blaen ac roedd yn gysylltiedig â'r broses sychu."

Dywedodd fod angen i gyflogwr gael cynllun priodol ar gyfer achosion brys ac y dylai gweithwyr gael eu hyfforddi fel y gallen nhw ymateb i dân.