Cais apêl mam laddodd ei mab wedi methu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Sara Ege ei dedfrydu i isafswm o 17 mlynedd dan glo ym mis Ionawr y llynedd am ei bod yn euog o lofruddiaeth ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Mae'r Uchel Lys wedi gwrthod cais apêl mam o Gaerdydd a lofruddiodd ei mab saith oed ar ôl ei guro yn ddidrugaredd am fethu â chofio rhannau o'r Corân.

Roedd Sara Ege, 34 oed, wedi lladd ei mab, Yaseen, cyn rhoi ei gorff ar dân er mwyn cuddio'r ffaith ei bod wedi ei guro'n ffyrnig.

Ar ddiwrnod ei lofruddiaeth ym mis Gorffennaf 2010 roedd Yaseen wedi ei gadw adre' o'r ysgol er mwyn astudio'r Corân, a'i fethiant i ddysgu'r llyfr ar ei gof arweiniodd at ei farwolaeth yng nghartre'r teulu ym Mhontcanna, Caerdydd, yn ôl y barnwr ar y pryd,

Fe gafodd Ege isafswm o 17 mlynedd dan glo ym mis Ionawr y llynedd am ei bod yn euog o lofruddiaeth ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Brynhawn Gwener fe benderfynodd tri o farnwyr y Llys Apêl yn Llundain wrthod her Ege i'r dedfrydau, gan ddweud nad oedd sail ddigonol i awgrymu nad oedd y dedfrydau yn ddiogel.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sara Ege wedi lladd ei mab, Yaseen, cyn rhoi ei gorff ar dân er mwyn cuddio'r ffaith ei bod wedi ei guro'n ffyrnig.

Saith oed

Dywedodd y Fonesig Ustus Rafferty bod y gwasanaethau brys wedi rhuthro at y tân yng nghartref Ege ar Orffennaf 12, 2010, wedi i'r fam alw 999 yn honni bod ei mam yn gaeth y tu mewn.

Dangosodd archwiliad post mortem bod Yaseen wedi marw cyn y tân yn dilyn curo ffyrnig a "chreulondeb parhaol," meddai'r barnwr.

Roedd gan y bachgen hen anafiadau, gan gynnwys asennau wedi torri, garddwrn, pont yr ysgwydd a bys wedi torri, cleisiau i'w ben a'i freichiau, yn ogystal â chwyddiant yn ei ymennydd a gwaedu yn ei stumog, ychwanegodd.

Cafwyd ei gŵr, Yousuf Ege, 38 oed, yn ddieuog o ganiatáu marwolaeth plentyn drwy fethu â'i amddiffyn.

Roedd Ege wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddio, gan honni mai ei gŵr oedd wedi troseddu.

Yn ystod yr achos gwreiddiol, dangoswyd darn o bren i'r rheithgor a gafodd ei ddefnyddio gan Mrs Ege i daro ei mab "fel petai'n gi", yn ôl yr erlyniad.

Clywodd y llys bod y fam wedi ei harestio wedi'r archwiliad post mortem a bod deunydd tanio barbeciw ar ei dillad.

Roedd amddiffyn Ege yn ei hachos llys yn ceisio awgrymu bod ei gŵr wedi lladd y mab a'i bod hi wedi'i gorfodi i wneud cyfaddefiad oherwydd bygythiadau o drais.

Ond fe gafodd ei fersiwn hi o'r digwyddiadau ei gwrthod ar ddiwedd achos barodd bum wythnos.

Wrth ei dedfrydu, roedd yr Ustus Wyn Williams wedi dweud ei fod yn "fodlon" mai methiant Yaseen i ddysgu rhannau o'r Corân oedd wedi achosi ei farwolaeth.

Camgymeriad

Yn yr Uchel Lys dadleuodd bargyfreithiwr Ege, Amjad Malik QC nad oedd wedi derbyn achos teg am fod y barnwr wedi gwneud camgymeriad drwy wrthod gadael i arbenigwr roi adroddiad am y pwysau teuluol ar rai teuluoedd Asiaidd.

Dywedodd Mr Malik nad oedd y rheithgor "yn gallu deall y materion yn ymwneud â chywilydd ac anrhydedd" o fewn teulu Ege.

Honnodd nad oedd y rhain yn faterion crefyddol ond yn "norm diwylliannol" sy'n benodol i bobl o Dde ASia.

Ond ddydd Gwener dywedodd y Fonesig Ustus Rafferty oedd yn eistedd gyda'r Ustus Cranston a'r Ustus Stewart, nad oedd dim byd "annerbyniol" ym mhenderfyniad barnwr yr achos.

Dywedodd wrth Ege: "Roedd tystiolaeth lethol yn eich erbyn chi ac o blaid y ddedfryd."