Cynnal pencampwriaeth pêl droed Ewrop 2020 yng Nghymru?

Cyhoeddwyd

Mae Cymdeithas Pêl Droed Cymru wedi galw am gefnogaeth wrth i'r gymdeithas baratoi ei chais i fod yn un o 13 gwlad i gynnal pencampwriaeth pêl-droed Ewrop yn 2020.

Yn 2020, fe fydd pencampwriaeth Ewrop yn dathlu ei phenblwydd yn 60 oed, ac mae UEFA wedi penderfynu y bydd 13 o wledydd yn cael eu dewis i gynnal y gystadleuaeth y flwyddyn honno.

13 dinas

Bydd 13 o ddinasoedd drwy Ewrop yn cael y fraint o gynnal y gemau yn y gwledydd hynny, ac mae Cymdeithas Pêl-Droed Cymru yn gobeithio gwneud cais i fod yn un o'r gwledydd fydd yn cael eu dewis gan UEFA.

Os bydd cais y gymdeithas yn llwyddianus, y gobaith ydi y bydd gemau yn cael eu cynnal yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd, ac fe fydd 4 ardal cefnogwyr yn cael eu sefydlu mewn mannau eraill o Gymru.

'Cyfle arbennig'

Cred y gymdeithas fod hwn yn gyfle arbennig i Gymru gael chwarae rhan mewn cynnal un o ddigwyddiadau mwyaf y byd chwaraeon, ac o ganlyniad fe fyddai cais llwyddianus yn golygu hwb enfawr i'r gêm ar lawr gwlad.

Mae 32 o wledydd wedi datgan diddordeb mewn cynnal pencampwriaeth 2020 ac, o ganlyniad, mewn datganiad ddydd Gwener, mae Cymdeithas Pêl-Droed Cymru yn galw ar gefnogwyr y gêm yng Nghymru i uno tu ôl i'w cais.