Achub dwy ddynes o'r môr ger Cefn Sidan yn Sir Gar

Cyhoeddwyd

Mae dynes mewn cyflwr difrifol iawn yn Ysbyty Treforys wedi iddi hi a dynes arall gael eu hachub ar draeth yn Sir Gâr.

Dywedodd y gwasanaethau brys eu galw am fod dwy ddynes wedi eu dal gan y llanw ar draeth Cefn Sidan.

Cafodd Gwylwyr y Glannau eu galw am 4.24pm ddydd Sul ac aed â'r ddynes arall mewn ambiwlans i Ysbyty Glangwili.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Roedd y llanw'n dod i mewn.

"Gwylwyr y Glannau a Sefydliad y Bad Achub achubodd y ddwy ac roedd yr heddlu ar gael rhag ofn."

Dywedodd llefarydd ar ran Gwylwyr y Glannau: "Mae'r llanw'n beryglus iawn, yn dod i mewn yn gyflym iawn yn aber Afon Llwchwr."

Dywedodd Gwylwyr y Glannau eu bod wedi delio ddydd Sul gyda nifer o ddigwyddiadau yn Y Mwmbwls, Abertawe, ac yn Sili, Bro Morgannwg.