BBC Cymru Fyw

Tân yn parhau mewn canolfan ailgylchu ger Caerdydd

Published
image copyrightWales News Service
image captionAeth tua 2,000 o dunelli o blastic a phren ar dân ddydd Gwener
Mae tân mewn canolfan ailgylchu ar gyrrion Caerdydd yn dal i losgi, bedwar diwrnod ers iddo ddechrau.
Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru y bydd 20 o swyddogion yn aros ar safle ailgylchu Atlatic ar Ffordd Newton, ger Rhymni am gyfnod eto.
Aeth tua 2,000 o dunelli o blastig a phren ar dân yn gynnar ddydd Gwener, ac roedd 70 o swyddogion yn ymladd y tân ar un cyfnod.
Mae uned reoli digwyddiadau a dau o griwiau tân yn parhau i fod ar y safle.
Dywed y gwasanaeth tân fod eu gwaith yn anoddach o achos fod 30 i 40 o silindrau nŵy ar y safle, a bod angen tywallt dŵr arnyn nhw yn barhaus rhag ofn iddyn nhw ffrwydro.