£15m o help i fusnesau Cymru dalu trethi busnes

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Bydd £1000 o ostyngiad mewn trethi busnes i bob busnes manwerthu sy'n werth £50,000 neu lai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymorth ariannol gwerth £15m er mwyn helpu busnesau gyda biliau trethi busnes.

Bydd y pecyn yn cynnwys £11.5m i gwtogi biliau trethi busnes i fanwerthwyr a busnesau sy'n gwerthu bwyd a diodydd.

Mae'r cynllun yn cynnig £1000 o ostyngiad mewn trethi busnes i bob busnes manwerthu sy'n werth £50,000 neu lai.

Yn 2014-15 bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu gan awdurdodau lleol i fusnesau cymwys.

Pecyn ariannol

Y Gweinidog Economi Edwina Hart gyhoeddodd y pecyn ariannol ddydd Llun. Bydd £3.5m ar gael i awdurdodau lleol i gynnig gostyngiadau mewn trethi busnes.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae'r pecyn cymorth lleol yn unigryw i Gymru ac fe fydd cynghorau lleol yn cael penderfynu pa gwmnïau sy'n gymwys i hawlio cymorth o dan y cynllun.

Dywedodd y gweinidog: ''Gyda'i gilydd fe fydd y pecynnau hyn yn cynnig help i nifer o fusnesau yn ystod y cyfnod economaidd bresennol ac fe fydd yn arllwys arian i mewn i'r economi Gymreig a chefnogi swyddi.

''Mae cynghorau lleol yn y safle gorau i ddeall anghenion lleol ac fe allan nhw ddefnyddio'r arian ychwanegol i ddarparu cymorth trethi busnes mewn modd sy'n cefnogi datblygiadau economaidd lleol eraill ...''

'Help mawr'

Dywedodd Cadeirydd Uned Polisi Cymreig Ffederasiwn y Busnes Bach Janet Jones: "Bydd busnesau bach ledled Cymru'n falch i dderbyn hyn.

"Gan fod busnesau mewn canolfannau manwerthu'n wynebu heriau mawr rydyn ni'n annog awdurdodau lleol i ddefnyddio'r gronfa £3.5m i'w cefnogi.

"Tra bod angen diwygio'r drefn trethi busnes, mae cyhoeddiad heddiw'n help mawr i fusnesau a'r economi leol."

Yn ôl datganiad Llywodraeth Cymru, fe fydd manylion am y cymorth ar gael ar wefan Busnes Cymru.