Menyw wedi ei hachub o'r môr yn Llandudno

Cyhoeddwyd

Mae menyw wedi ei hanfon i Ysbyty Glan Clwyd ar ôl cael ei achub o'r môr ger Pen y Gogarth Fach yn Llandudno.

Cafodd y bad achub alwad am 11.29 bore Llun yn dweud ei bod hi mewn trafferthion.

Ar ol iddi gael triniaeth frys iddi mi aeth hofrennydd RAF Y Fali a hi i Ysbyty Glan Clwyd.

Does dim gwybodaeth ar hyn o bryd am gyflwr y fenyw.