Llys: honni bod rheolwr yn ceisio cyrraedd hen weithfeydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Malcolm Fyfield yn gwadu dynladdiad

Mae erlyniad achos Glofa'r Gleision wedi honni bod tystiolaeth fod y rheolwr Malcolm Fyfield wedi bwriadu tyllu trwodd i hen weithfeydd.

Dywedodd Gregg Taylor QC wrth Lys y Goron Abertawe fod Mr Fyfield wedi cael ei rybuddio fod dŵr yn bresennol yn yr hen weithfeydd a hefyd am yr angen i baratoi cynllun rhag ofn y byddai dŵr yn llifo.

Bu farw David Powell, 50, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, a Garry Jenkins, 39, wedi i 650,000 o alwyni o ddŵr lifio i'r lofa o fewn eiliadau wedi ffrwydrad ar Fedi 15, 2011.

Mae Mr Fyfield yn gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad drwy esgeulustod dybryd.

Hefyd mae perchnogion y lofa, MNS Mining, yn gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad corfforaethol drwy esgeulustod dybryd.

Ddydd Llun dywedodd yr erlyniad fod braslun o fap yn dangos fod Mr Fyfield am dorri trwodd i'r hen weithfeydd.

Yn ôl yr erlyniad, roedd Mr Fyfield wedi gweld cynlluniau oedd yn dangos yn gwbl glir fod yna ddŵr yn bresennol yn yr hen weithfeydd.

Er gwaetha hyn, meddai'r erlyniad, roedd y rheolwr wedi bwrw mlaen ac mae'n rhaid ei fod yn credu y gallai gyrraedd yr hen weithfeydd "heb achosi perygl i unrhyw un."

Dywedodd yr erlyniad mai ei ddyletswydd fel rheolwr oedd dilyn canllawiau manwl rheoli gweithio dan ddaear.

Roedd y rheol yn glir, meddai Mr Taylor, cyfrifoldeb y rheolwr fyddai rhwystro mewnlifiad o ddŵr.

Rheolau

Hefyd roedd dyletswydd ar reolwr roi gwybodaeth i Arolygiaeth y Pyllau Glo am unrhyw fwriad i weithio o fewn 37 metr i hen weithfeydd.

Yn ôl yr erlyniad, roedd Mr Fyfield wedi cadarnhau ei fwriad i gloddio'r hen weithfeydd pan gafodd ei holi gan yr heddlu ar ôl y ddamwain.

"Mae arbenigwyr yn dweud eu bod yn ei chael hi'n anodd deall pam na wnaeth Mr Fyfield ddilyn y rheolau," meddai Mr Taylor.

"Mae ei weithredoedd yn anos fyth i'w deall pan ydych yn ystyried bod Mr Fyfield wedi bod yn gyn berchennog ac yn rheolwr pyllau eraill yn y gorffennol."

Roedd rheolwr yno i wneud yr amcangyfrifon cywir, meddai, ac roedd bywydau'r glowyr yn dibynnu ar hynny.

'Marwolaethau'

"Mae natur y diwydiant yn golygu bod camgymeriadau yn arwain at farwolaethau.

"Ni sicrhaodd fod y dynion mewn man diogel.

"Doedd ganddyn nhw ddim gobaith dod o hyd le diogel pan gafodd y ffrwydradau eu tanio. Fe ddaeth y dŵr trwodd mewn eiliadau.

"Fe wnaeth Malcolm Fyfield ddiystyru diogelwch ei weithwyr. Roedd y risgiau a gymerodd yn syfrdanol."

Mae'r achos yn parhau.