Cwest i achos damwain ar yr M5

  • Cyhoeddwyd
Emergency services attending the scene of the M5 pile-up in 2011Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd saith eu lladd wedi'r ddamwain ar draffordd yr M5

Mae cwest i un o'r damweiniau traffordd gwaethaf yn y DU wedi clywed gan dystion welodd "wal o niwl trwchus."

Soniodd un tyst i'r ddamwain ar draffordd yr M5 ger Taunton, Gwlad yr Haf, ar Dachwedd 4 2011 am wynt oedd yn debyg i sylffwr.

Bu farw saith o bobl ac anafwyd 51 yn y ddamwain ger Cyffordd 25.

Ym mis Rhagfyr, cafwyd Geoffrey Counsell yn ddieuog o dorri Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.

Roedd wedi trefnu arddangosfa tân gwyllt ar gaeau rygbi yn Taunton.

Ymhlith y rhai fu farw roedd y pâr o Gasnewydd, Tony a Pamela Adams.

Clywodd y cwest yn Llys y Goron Taunton nad oedd modd i batholegwyr gadarnhau beth oedd achos marwolaeth y ddau gan gymaint oedd difrod y tân.

Cyfres o ddamweiniau

Bu cyfres o ddamweiniau am 8.20pm ar yr M5 ychydig o funudau ar ôl i'r tân gwyllt ddod i ben ar gae clwb rygbi tua 200 o droedfeddi o'r draffordd.

Dywedodd John Krostovnikoff, gyrrwr lori, wrth y cwest: "Fel rheol, fe allwch chi weld niwl yn dod ond y tro hwn roedd hi'n glir cyn mynd drwy wal, yn hynod drwchus."

Dywedodd Ian Thorne, gyrrwr fan oedd yn dychwelyd i Taunton, iddo weld mwg trwchus funudau cyn y ddamwain.

"Roedd hi'n anodd gweld. Roeddwn yn gallu gweld y tân gwyllt, ac yn gallu gweld y mwg yn mynd i gyfeiriad y draffordd.

"Roedd y mwg tua 200 llath o drwch ac yn gwynto fel sylffwr."

Mae disgwyl i'r cwest bara am wythnosau.