Swyddogion mewnfudo yn arestio pedwar yn Amlwch a Nefyn

Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn busnes o ogledd Cymru'n wynebu dirwyon posib o hyd at gyfanswm o £40,000 am gyflogi gweithwyr anghyfreithlon.

Roedd swyddogion mewnfudo'r Swyddfa Gartre' wedi'u hanfon i fwyty Rozi's Tandoori yn Amlwch, Ynys Môn, nos Sadwrn i holi a oedd staff a oedd yn bresennol yn gymwys i weithio yn y DU.

Cafodd dau ddyn 31 a 36 oed o Bangladesh eu harestio ar y safle wedi iddi ddod i'r amlwg fod eu ceisiadau fisa wedi dirwyn i ben.

Y noson flaenorol, nos Wener, roedd swyddogion wedi arestio dau ddyn arall o Bangladesh ym mwyty Little India Tandoori yn Nefyn. Roedd cais fisa dyn 30 oed wedi dirwyn i ben, ac roedd dyn 36 oed yn cael ei amau o dorri amodau gwaith ei fisa.

Mae tri o'r dynion yn cael eu cadw gan y Swyddfa Gartre wrth i drefniadau gael eu gwneud i'w hanfon o'r wlad.

Mae'r dyn 36 oed wedi cael ei ryddhau dros dro tra bod ei achos yn cael ei ystyried. Os bydd swyddogion yn penderfynu nad oes ganddo'r hawl i aros yn y DU, bydd yntau yn gorfod gadael y wlad.

Cafodd y busnesau rybuddion ysgrifenedig y gallan nhw wynebu dirwyon o hyd at £10,000 fesul gweithiwr os na fyddan nhw'n gallu profi eu bod wedi cynnal archwiliadau cyn cyflogi'r dynion.

Dywedodd Richard Johnson, o Adran Fewnfudo'r Swyddfa Gartre: "Mae'r achosion hyn yn rhybudd clir i'r rheiny yng ngogledd Cymru sy'n camddefnyddio'n rheolau mewnfudo. Fyddwn ni ddim yn arafu yn ein hymdrechion i arestio ac anfon pobl o'r DU.

"Mae cyflogwyr sy'n defnyddio gweithwyr anghyfreithlon yn twyllo trethdalwyr, yn tanseilio cyflogwyr eraill ac yn gwadu swyddi i bobl gymwys sy'n chwilio am waith.

"Rydym yn hapus i weithio gyda chyflogwyr sydd eisiau cadw at y rheolau, ond bydd y rhai hynny sy'n parhau i dramgwyddo yn wynebu dirwyon ariannol trwm."

"Byddwn yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth fanwl a phenodol am weithwyr anghyfreithlon honedig i gysylltu hefo ni."