Heddlu Gwent yn ailagor saith gorsaf a gaewyd yn 2012

  • Cyhoeddwyd
Pontypool police stationFfynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf heddlu Pont-y-pŵl yw un o'r rhai fydd yn ailagor i'r cyhoedd wedi dwy flynedd

Nod ailagor saith o orsafoedd Heddlu Gwent yw cynnig y gwasanaeth gorau posib i'r cyhoedd, yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent.

Dywedodd Ian Johnston bod mynediad i orsafoedd heddlu yn "uchel ymhlith blaenoriaethau" nifer o gymunedau.

Bydd y gorsafoedd nawr ar agor bum diwrnod yr wythnos rhwng 9-5, gyda dwy arall yn ymestyn eu horiau agor.

Anogodd Mr Johnston pobl i "wneud defnydd effeithiol" o'r gorsafoedd.

Bydd y llu yn ailagor gorsafoedd Caerffili, Cas-gwent, Maindy, Trefynwy, Pont-y-pŵl, Rhisga ac Ystrad Mynach.

Roedd desgiau blaen yn y saith gorsaf ymhlith 17 i gau yn 2012 fel rhan o fesurau i arbed £500,000.

Yn ogystal bydd gorsaf Abertyleri yn agor bob dydd Iau a dydd Gwener rhwng 9:00yb a 5:00yh, gyda Brynmawr yn agor ar yr un oriau o ddydd Llun i ddydd Mercher.

Fe ddaw'r arian i ailagor y gorsafoedd o gyllideb bresennol Heddlu Gwent, ac fe fyddan nhw'n recriwitio swyddogion i weithio yno.

Dywedodd Mr Johnston: "Mae cau gorsafoedd heddlu wedi bod yn uchel ar agenda nifer o'n cymunedau.

"Mae cyhoeddiad heddiw yn ategu rhai o'r blaenoriaethau amlinellwyd yn fy nghynllun plismona o safbwynt darparu'r gwasanaeth gorau posib i bobl Gwent gan leihau ac atal troseddau a gwarchod pobl rhag niwed."

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Jeff Farrar: "Fe fyddwn ni'n gyda'r pum gorsaf bresennol sy'n golygu y bydd gan y cyhoedd 14 o orsafoedd ar agor i'r cyhoedd yng Ngwent.

"Fe fyddwn ni'n asesu llwyddiant hyn dros y flwyddyn i ddod er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'n hadnoddau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol