£30,000 o ddirwy ar ôl i silindr ffrwydro

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd

Mae cwmni archwilio silindrau nwy wedi cael dirwy o £30,000 ar ôl i weithiwr golli rhan o'i goes mewn ffrwydrad.

Bydd rhaid i gwmni Gaspack Services o Bontypridd dalu costau o £60,000.

Roedd Andrew Wright, 43 oed o Sgeti, Abertawe, yn llenwi'r silindr gyda nitrogen a charbon deuocsid pan ddigwyddodd y ddamwain ar Fawrth 29, 2010.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod y silindr ar safle Guardian Gas, Pen-y-bont ar Ogwr, yn ddiffygiol.

Ond cwmni Gaspack oedd wedi ei gyflenwi.

Bu'n rhaid i lawfeddygon dorri coes Mr Wright uwchben ei ben-glin oherwydd anafiadau difrifol.

Roedd yn llenwi'r silindr ar gyfer y diwydiant diodydd ac yn datgysylltu'r bibell gyflenwi pan ddigwyddodd y ddamwain.

Dim profion

Casglodd ymchwiliad y Gweithgor Iechyd a Diogelwch nad oedd profion addas wedi bod ar y silindr.

Roedd Guardian Gas wedi anfon nifer o silindrau i gwmni Gaspack Services er mwyn asesu a oedden nhw'n gymwys i'w hailddefnyddio.

Cafodd y silindrau eu dychwelyd gyda Gaspack yn dweud fod profion wedi eu cynnal a'u bod yn ddiogel.

Clywodd y llys nad oedd y profion yn ddigon trwyadl a bod y silindr dan sylw wedi rhydu gyda chrac mawr yn agos i'w geg.

Fe blediodd Gaspack Services o Bontypridd yn euog i dorri rheolau Deddf Iechyd a Diogelwch 1974.