Cwest Troedyrhiw: pryderon am fam a'i babi o Droedyrhiw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mi glywodd y cwest fod Joanne Thomas wedi bod yn teimlo'n sâl ers wythnosau

Mae cwest yn Aberdâr wedi clywed bod pryderon wedi codi ynglŷn â mam a'i babi wythnosau cyn i'w cyrff gael eu darganfod.

Cofnododd y crwner reithfarn agored.

Cafodd Joanne Thomas ei ffeindio yn ei gwely gyda'i merch bedwar mis oed yn Nhroedyrhiw ger Merthyr Tudful fis Gorffennaf.

Roedd disgwyl i'r fam 27 oed fynd â'i merch Harper i gael ei phigiadau ond wnaeth hi ddim.

Mi ddywedodd gweithiwr cymdeithasol ei fod wedi trio ymweld â Miss Thomas dair gwaith cyn i'w chorff gael ei ddarganfod. Mi oedd hefyd wedi anfon llythyrau ati ac wedi trio cysylltu gyda'i theulu.

Yn y cwest mi glywodd y crwner fod y fam a'i babi wedi marw ers o leiaf wythnos cyn i'w cyrff gael eu darganfod.

Deintydd

Mi oedd rhaid defnyddio cofnodion deintydd a phrofion DNA er mwyn medru adnabod y cyrff.

Dywedodd patholegydd ei bod hi'n "amhosib" gwybod pwy wnaeth farw gyntaf.

Mae'r heddlu wedi diystyru bod 'na drosedd wedi digwydd a'r posibilrwydd o wenwyno carbon monocsid.

Roedd yna lefelau "mymryn yn uwch" wedi eu darganfod yng ngwaed Miss Thomas, oedd yn smygu, a'r babi.

Mi glywodd y crwner fod Miss Thomas yn aml yn cwyno nad oedd hi'n teimlo'n dda yn ystod yr wythnosau cyn ei marwolaeth a'i bod hi efallai wedi bod yn chwydu gwaed.

Straeon perthnasol