Teyrnged teulu i 'athrawes ardderchog'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Catrin Vaughan: Athrawes ardderchog

Mae teulu wedi rhoi teyrnged i "athrawes ardderchog" 30 oed gafodd ei lladd mewn damwain ffordd.

Bu farw Catrin Vaughan o'i hanafiadau oherwydd damwain rhwng Abergwaun a phentref Scleddau yn Sir Benfro fore Mawrth.

Tarodd ei char Mini Cooper yn erbyn car Volkswagen am wyth o'r gloch.

Yn ôl Pennaeth Ysgol Gynradd Glannau Gwaun yn Abergwaun, Irwyn Wilcox, roedd staff a disgyblion wedi eu syfrdanu a'u tristau gan ei marwolaeth.

Fe ddisgrifiwyd hi fel "athrawes ardderchog a chydwybodol".

Mae llyfr o gydymdeimlad wedi cael ei agor yn nerbynfa'r ysgol ar gyfer "gwir gyfaill i ddisgyblion a rhieni".

Dywedodd ei theulu: "Mae ei marwolaeth wedi cael effaith ddychrynllyd ar bawb oedd yn ei hadnabod - roedd hi'n ferch, yn ddyweddi, yn wyres, chwaer modryb a ffrind gariadus.

"Roedd hi'n athrawes ymroddedig yn Ysgol Glannau Gwaun ac yn edrych ymlaen at rannu'r dyfodol gyda'i dyweddi ac wrth ei bodd yn treulio amser gyda'i ffrindiau a'i theulu.

"Diolch i bawb yn y gymuned am bob arwydd o gydymdeimlad yn dilyn ei marwolaeth."

Yn dilyn y ddamwain bu rhan o'r A40 ar gau gyda thraffig yn cael ei ddargyfeirio.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn teithio yn yr ardal rhwng 07.30 a 08.10 i gysylltu gyda nhw ar 101.