John Reeder: Honiad o ymosod yn rhywiol cyn iddo farw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw John Reeder ar ol disgyn oddi ar ei feic Awst 7

Mae llys wedi clywed bod dyn wnaeth farw ar ôl disgyn oddi ar ei feic yn ardal Pont-y-pŵl wedi ei gyhuddo gan ddynes 20 oed o ymosod yn rhywiol arni.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod John Reeder wedi gwadu honiad gan Deon Morgan iddo ymosod arni ychydig wythnosau cyn iddo farw.

Bu farw'r dyn 63 oed wrth seiclo drwy Bontnewynydd ger Pont-y-pŵl ar Awst 7.

Mae Deon Morgan, sydd yn 20, Andrew Vass, 26 a Keiron Allcock, 18 yn gwadu cyhuddiad o ddyn-laddiad yn erbyn Mr Reeder.

Mewn achos cynharach fe wnaeth Casey Coslett bledio'n euog i gyhuddiad o ddyn-laddiad.

Yn y llys mi dywedodd un o ffrindiau Mr Reeder, Danielle Jenkins, iddynt weld Deon Morgan ym Mhont-y-pŵl y diwrnod cyn marwolaeth y beiciwr 63 oed.

'Ofnus'

"Mi ddywedodd e, 'Dyna Deon, hi wnaeth daro fi ychydig o wythnosau nol'.

Dywed Ms Jenkins iddi ofyn i Ms Morgan pam iddi daro Mr Reeder.

"Dywedodd hi fod hi mewn parti a bod e wedi dangos diddordeb rhywiol ynddi. Oedd e wedi trio ei chyffwrdd hi'n rhywiol neu rywbeth," meddai Danielle Jenkins.

Mae Ms Jenkins yn dweud fod Mr Reeder wedi gwadu iddo wneud hyn.

Yn ôl Ms Jenkins roedd ei ffrind "yn ofnus" ar ôl iddo gael ei ddilyn tra roedd o ar ei feic y noson cyn iddo farw.

"Doedd e ddim yn gwybod pam eu bod nhw'n cwrso fe. Wnaethon nhw drio ond doedden nhw ddim yn gallu ei ddal e."

Mae llygad dyst arall, Geraint Needs wedi dweud ei fod yn yr ardal ar Awst 6 y llynedd ac wedi gweld hyn yn digwydd. Dywedodd Mr Needs bod Mr Reeder yn ymddangos yn "ofnus iawn" wrth feicio i ffwrdd oddi wrth y bachgen.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol